Belarus Daily | 3 sty

Białorusini wzięli udział w pierwszych protestach w 2021 roku; głowa Kościoła Katolickiego, którego nie wpuszczano do kraju przez cztery miesiące, złożył rezygnację; Waskriesienskij ponownie stał się aktywny

3 stycznia 2021 | BYHelp-Mediagroup
W pobliżu Instytutu Dziennikarstwa Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego odbyła się akcja poparcia dla represjonowanych dziennikarzy. Uczestnicy trzymali plakaty „Uwolnić Klub Prasowy”, „62 pobitych dziennikarzy”, „1200 dni za kratkami”, „497 aresztowań”, „15 spraw karnych”.
Source: t.me/onlinerby

Białorusini wzięli udział w pierwszych marszach w 2021 roku

W pierwszą niedzielę 2021 roku na osiedlach Mińska i innych miast odbyły się tradycyjne marsze sąsiadów. Dziesiątki zdjęć i filmów pojawiły się na kanałach Telegramu oraz w mediach. W akcjach protestacyjnych wzięli udział nie tylko mieszkańcy różnych dzielnic Mińska, ale również i okolicznych miejscowości Borowlany i Sokoł, a także w Dzierżyńsku, Mohylewie i Baranowiczach.

Obrońcy praw człowieka poinformowali o czterech zatrzymanych.

Mińsk wieczorem.
Source: t.me/radiosvaboda
Akcja w Dzierżyńsku. Protestujący trzymają zdjęcia zaginionych w latach 1999-2000 polityków, a także zabitych podczas protestów w 2020 roku.
Source: t.me/radiosvaboda

Głowa Kościoła Katolickiego na Białorusi Tadeusz Kondrusiewicz, któremu nie wolno było wjechać do kraju przez 4 miesiące, złożył rezygnację

3 stycznia metropolita miński i mohylewski Tadeusz Kondrusiewicz obchodził 75. urodziny. Kondrusiewicz wniósł o rezygnację jeszcze przed powrotem do domu. Zgodnie z prawem Kościoła Katolickiego list rezygnacyjny skierowany do Papieża muszą złożyć biskupi, którzy ukończyli 75 lat. 3 stycznia papież Franciszek przyjął rezygnację Kondrusiewicza ze stanowiska. „To jest rzeczywistość, nie możemy od tego uciec” – skomentował były arcybiskup Białorusi.

31 sierpnia straż graniczna bez wyjaśnienia nie pozwoliła Arcybiskupowi Kondrusiewiczowi na wjazd z Polski na Białoruś. Później władze poinformowały, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych unieważniło paszport Kondrusiewicza.

Alaksandr Łukaszenka oskarżył Kondrusiewicza o wyjazd do Polski w celu konsultacji „jak zniszczyć Białoruś”. Wcześniej Kondrusiewicz potępił przemoc wobec pokojowych demonstrantów i wezwał do jej zakończenia.

Tadeusz Kondrusiewicz mógł powrócić na Białoruś dopiero 24 grudnia po czterech miesiącach wygnania. Stało się to po ingerencji Watykanu, kiedy wysłannik papieski Claudio Gugerotti, były nuncjusz na Białorusi, spotkał się z Alaksandrem Łukaszenką.

Od 3 stycznia biskup Kazimir Wielikosielec, który również ma 75 lat, został tymczasowo powołany na kierownika archidiecezji. Wikariusz generalny diecezji pińskiej Wielikosielec oprócz posługi duszpasterskiej zajmował się restauracją i remontem świątyń. W sumie otworzył lub odnowił około dziesięciu parafii.

Kazimir Wielikosielec i Tadeusz Kondrusiewicz.
Source: ThinkTanks.by

Waskriesienskij będzie promować amnestię polityczną na Ogólnobiałoruskim Zgromadzeniu

Jurij Waskriesienskij powiedział, że na Ogólnobiałoruskim Zgromadzeniu Narodowym będzie promował ideę amnestii politycznej: „Myślę, że ci ludzie, jak i społeczeństwo, i zwolennicy zmian, pozostający w mniejszości, bardzo pozytywnie ocenili by taki krok władz”.

Waskriesienskij nazywa siebie byłym pracownikiem sztabu kampanii przedwyborczej Viktara Babaryki. Sam Babaryka przez swoich prawników przekazywał z aresztu śledczego, że „Pan Waskriesienskij nie był członkiem sztabu, nie należał do kręgu decydentów i nigdy nie otrzymał żadnych instrukcji. Dlatego jest to osoba nieupoważniona”.

Waskriesienskij jako uczestnik kampanii wyborczej Viktara Babaryki (koordynował zbiór podpisów w obwodzie pierwomajskim w Mińsku) spędził dwa miesiące w areszcie pod zarzutem udziału w masowych zamieszkach. Jednak został zwolniony 11 października, dokładnie dzień po spotkaniu z Alaksandrem Łukaszenką w areszcie śledczym KGB. Sam Waskriesienskij oświadczył, że polecono mu opracowanie projektu nowej konstytucji i uwolnienie innych więźniów politycznych, a także poinformował o rejestracji nowej instytucji – „Okrągłego Stołu Sił Demokratycznych”. Waskriesienskij przyjął również rolę negocjatora między władzami a opozycją, w szczególności twierdził, że takie uprawnienia nadała mu Rada Koordynacyjna. Przy czym Rada Koordynacyjna natychmiast zaprzeczyła jej rzekomemu związkowi z Waskriesienskim. A zarejestrowana instytucja „Okrągły Stół Sił Demokratycznych” „dziwnym zbiegiem okoliczności” ma siedzibę dokładnie pod tym samym adresem, pod którym wcześniej znajdował się sztab Viktara Babaryki.

Po zwolnieniu Waskriesienskij stale pojawia się w telewizji państwowej i często jest wspominany w prorządowych mediach.

Source: TUT.BY

For more information on the events of 3 January 2021, please visit Infocenter Free Belarus 2020: