Belarus Daily | 2 sty

Białoruskie dziennikarki nadal są przetrzymywane w więzieniach; Estonia przeznaczy 800 tys. euro na wspólne projekty i wsparcie niezależnego dziennikarstwa; rząd Białorusi ma obowiązek zastosować się do rezolucji Komitetu Praw Człowieka ONZ w ciągu 180 dni

2 stycznia 2021 | BYHelp-Mediagroup
Kaciaryna Andrejeva.
Source: BELSAT

Komitet Śledczy odmówił zwolnienia dziennikarki Kaciaryny Andrejevaj za poręczeniem

Komitet śledczy odmówił w przyjęciu wniosku o uwolnienie dziennikarki kanału telewizyjnego „Biełsat” Kaciaryny Andrejevaj za osobistym poręczeniem przewodniczącego BAD, redaktorów naczelnych gazet „Nowy Czas” i „Narodnaja Wola” oraz dziennikarza Waleryja Kalinowskiego.

Powód – w toku wstępnego śledztwa zebrano wyczerpujące dowody dokonania przestępstwa. Starszy śledczy wydziału okręgowego rejonu Frunzienskiego w Mińsku, I. Kurilowicz, uznał te wnioski za bezpodstawne i niewystarczająco argumentowane.

Wcześniej Komisja Śledcza nie uwzględniła wniosku o zwolnienie z aresztu na podstawie osobistego poręczenia dziennikarki „Biełsatu” Darii Chulcovej. W wyjaśnieniu stwierdzono, że w przypadku zwolnienia Daria Chulcovej może ukrywać się przed organami śledczymi, utrudniając wstępne dochodzenie w sprawie karnej.

Dziennikarki Kaciaryna Andrejeva i Daria Chulcova przebywają za kratami od 15 listopada 2020 r. Zostały zatrzymane po transmisji na żywo kanału telewizyjnego „Biełsat” w trakcie rozproszenia pokojowego protestu w Mińsku. Tego dnia na Placu Zmian zgromadziły się setki mieszkańców, by uczcić pamięć zamordowanego Ramana Bandarenki. Przeciw dziennikarkom wytoczono sprawę karną z artykułu 342 Kodeksu Karnego Republiki Białoruś – „Organizacja i przygotowywanie działań rażąco naruszających porządek publiczny lub czynny w nich udział”.

Z opowiadań jednej z kobiet, która przebywała w tej samej celi z dziennikarkami, Daria i Kaciaryna miały ataki alergii i ataki paniki.

Kaciaryna Andrejeva i Daria Chulcova.
Source: BELSAT

Była burmistrz Homla wygrała w Genewie sprawę przeciwko władzom Białorusi

Komitetu Praw Człowieka ONZ (Szwajcaria) opublikował decyzję Nr 2330/2014, przyjętą na skargę byłej przewodniczącej Komitetu Wykonawczego Miasta Homla Swietłany Goldade.

W 2012 roku była burmistrz Homla Swietlana Goldade wraz z obrońcami praw człowieka Leonidem Sudalenko i Anatolijem Poplawnym protestowała przeciwko prześladowaniu obrońcy praw człowieka Alesia Bialackiego, którego władze w 2011 roku skazały na 4,5 roku więzienia na podstawie fałszywych zarzutów. Władze odmówiły złożenia oficjalnego zbiorowego wniosku o zorganizowanie pikiety, powołując się na wymóg zawarcia umów komercyjnych na usługi porządkowe milicji, pogotowia ratunkowego i służb komunalnych przed imprezą.

Swietlana Goldade.
Source: gomelspring.org

Międzynarodowi eksperci doszli do jednomyślnego wniosku, że fakty przedstawione przez grupę mieszkańców Homla świadczą o naruszeniu przez Republikę Białoruś prawa do pokojowych zgromadzeń i swobodnego wyrażania opinii (art. 19 i 21 Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych). W związku z oficjalną odmową współpracy Mińska w sprawie skargi, Komisja Praw Człowieka stwierdziła również naruszenie art. 2 Paktu, który zobowiązuje wszystkie kraje do sumiennego wypełniania ich międzynarodowych zobowiązań.

Decyzja podjęta w Szwajcarii jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. W ciągu sześciu miesięcy (180 dni) rząd Białorusi ma obowiązek:

  • zapewnić skarżącym skuteczny środek ochrony prawnej. Wymaga to między innymi zapewnienia ofiarom odpowiedniego odszkodowania;
  • podjęcia wszelkich niezbędnych kroków, aby zapobiec podobnym naruszeniom w przyszłości, dokonując przeglądu krajowego ustawodawstwa i praktyki jego stosowania;
  • w ciągu 180 dni poinformowania Komitetu Praw Człowieka ONZ o wykonaniu decyzji i opublikowania jej w mediach w językach urzędowych – rosyjskim i białoruskim.

Estonia przeznaczy około 800 tys. euro na wsparcie wspólnych projektów z Białorusią

Estonia jest gotowa wspierać finansowo projekty poświęcone pomocy niezależnym mediom na Białorusi, a także zwrócić szczególną uwagę na projekty dotyczące szkolnictwa wyższego. Estońskie władze planują przeznaczyć na to 800 tys. euro.

„Białoruś jest jednym z krajów priorytetowych dla estońskiej współpracy rozwojowej od 2011 roku i naszym obowiązkiem jest wspierać Białoruś bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Aby wspierać trwałość demokracji, możemy podzielić się naszym doświadczeniem w zakresie reform” – stwierdził estoński minister spraw zagranicznych Urmas Reinsalu. 

W zakresie projektów z obszaru szkolnictwa wyższego planowane jest w szczególności opracowanie szkoleń technicznych. Politechnika w Tallinie, Uniwersytet w Tallinie, Uniwersytet w Tartu, Wyższa Szkoła Ochrony Zdrowia w Tallinie, Fundacja „Otwarta Estonia” i Estońskie Centrum Partnerstwa Wschodniego wyraziły już chęć uczestnictwa we współpracy białorusko-estońskiej.

Akcja Solidarności w Tallinie 11 października 2020 r.
Source: ERR

For more information on the events of 2 January 2021, please visit Infocenter Free Belarus 2020: