Metropolity mińsko-mohylewskiego abp Tadeusza Kondrusiewicza nie wpuszczono na Białoruś

31 sierpnia 2020, 14:53 | Catholic.BY
Source: Vitaly Palinevsky, Catholic.BY

Wikariusz generalny archidiecezji mińsko-mohylewskiej bp Jerzy Kosobucki oficjalnie informuje, że 31 sierpnia straż graniczna Republiki Białorusi odmówiła wjazdu do kraju metropolicie mińsko-mohylewskiemu abp. Tadeuszowi Kondrusiewiczowi, przewodniczącemu Konferencji Biskupów Katolickich na Białorusi.

Biskup Jerzy Kosobucki zaznaczył, że w poniedziałek 31 sierpnia abp Tadeusz Kondrusiewicz wracał z zagranicznej podróży służbowej. Na przejściu granicznym Kuźnica Białostocka – Bruzgi, funkcjonariusze straży granicznej Republiki Białoruś odmówili wjazdu do kraju dla przewodniczącego białoruskiego episkopatu katolickiego bez wyjaśnienia przyczyny.

Przewodniczący Konferencji Biskupów Katolickich na Białorusi, metropolita mińsko-mohylewski abp Tadeusz Kondrusiewicz jest obywatelem Republiki Białorusi.


Tadeusz Kondrusiewicz urodził się 3 stycznia 1946 roku w miasteczku Adelsk koło Grodna. Po ukończeniu szkoły średniej studiował na Wydziale Fizyki i Matematyki Grodzieńskiego Instytutu Pedagogicznego, od 1964 roku kontynuował studia na Wydziale Energetyki i Konstrukcji Maszyn Politechniki Leningradzkiej, którą w 1970 roku ukończył z wyróżnieniem i uzyskał dyplom inżyniera mechanika. Pracował jako inżynier w fabryce obrabiarek w Wilnie.

W 1976 r. wstąpił do Seminarium Duchownego w Kownie, które ukończył w 1981 r. i przyjął święcenia kapłańskie 31 maja tego samego roku. W latach 1981–1988 był kapłanem w różnych parafiach na Wileńszczyźnie.

13 lutego 1988 został mianowany proboszczem w grodzieńskich parafiach Matki Bożej Anielskiej (dawny kościół franciszkanów) i św. Franciszka Ksawerego (Katedra).

25 lipca 1989 roku papież Jan Paweł II mianował ks. Tadeusza Kondrusiewicza biskupem tytularnego Hippo Diarrhytus i Administratora Apostolskiego diecezji mińskiej dla katolików na Białorusi.

Biskup Tadeusz Kondrusiewicz założył Wyższe Seminarium Duchowne w Grodnie, sprzyjał zwrotowi wiernym i otwarciu około 100 wcześniej zamkniętych kościołów na Białorusi, przyczynił się do wydania po białorusku „Porządku Mszy” i „Katechizmu”, zapoczątkowując w ten sposób odrodzenie Kościoła na Białorusi.

W latach 1991–2007 Tadeusz Kondrusiewicz pełnił służbę kapłańską w Rosji. 21 września 2007 r. Papież Benedykt XVI przywrócił hierarchę do ojczyzny, mianując go arcybiskupem metropolitą mińsko-mohylewskim.

W dniu 3 czerwca 2015 r. Konferencja Biskupów Katolickich Białorusi wybrała na swojego przewodniczącego abp Tadeusza Kondrusiewicza.

Abp. Tadeusz Kondrusiewicz jest członkiem Specjalnej Rady ds. Europy przy Sekretariacie Generalnym Synodu Biskupów Kościoła Katolickiego, Kongregacji ds. Duchowieństwa oraz Papieskiej Rady ds. Sprawiedliwości i Pokoju. Jest wiceprezesem Eurazjatyckiego Oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Wolności Religijnej.