Belarus Daily | 3 kwi

Cichanouska zwraca się do międzynarodowych przywódców z prośbą o obronę Rady Koordynacyjnej; na Białorusi nadal trwają tortury i okrutne traktowanie więźniów politycznych

3 kwietnia 2021 | Voice of Belarus
Swiatłana Cichanouska.
Source: Deutsche Welle

Swiatłana Cichanouska prosi międzynarodowych przywódców o wsparcie Rady Koordynacyjnej

Swiatłana Cichanouska wraz z laureatką Nagrody Nobla Swiatłaną Aleksijewicz i 55 członkami głównego składu Rady Koordynacyjnej wysłali list do organizacji międzynarodowych, w tym ONZ, OBWE, Parlamentu Europejskiego, Departamentu Stanu USA, Rady Europy, przedstawicielstw krajów obcych na Białorusi. Cichanouska zaznaczyła, że członkowie RK byli poddawani naciskom i represjom, a wielu jej przywódców przebywa w więzieniach lub zostało zmuszonych do opuszczenia terytorium Białorusi. Ponadto wprowadzane są zmiany w przepisach, toczą się sprawy karne przeciwko członkom RK, oskarża się ich o ekstremizm i terroryzm. Działania władz nie mają nic wspólnego z pracą Rady Koordynacyjnej, ponieważ celem opozycji jest pokojowe rozwiązanie kryzysu politycznego. Cichanouska wzywa społeczność międzynarodową do wsparcia Rady Koordynacyjnej i otwartego dialogu.

Niemieccy badacze dowiedzieli się, na kogo głosowali Białorusini

Source: Zois-berlin.de

Niemieckie Centrum Studiów Wschodnioeuropejskich i Międzynarodowych przeprowadziło w grudniu 2020 r. ankietę internetową, w której wzięło udział ponad 2.000 Białorusinów mieszkających w miastach o populacji co najmniej 20 tys. Naukowcy chcieli dowiedzieć się, jakie są nastroje społeczne i polityczne w białoruskim społeczeństwie. 

65% respondentów uważa, że wybory prezydenckie, które odbyły się w 2020 roku, zostały sfałszowane na korzyść obecnych władz. 52,5% procent przyznało, że głosowało na Swiatłanę Cichanouską. Na Aleksandra Łukaszenkę zagłosowało 17,6% respondentów. 

Protesty powyborcze dotyczą przede wszystkim obrony praw politycznych i obywatelskich. Za najważniejsze Białorusini uważają prawo do nietykalności osobistej i bezpieczeństwa. Prawa polityczne (wolność opinii, zgromadzeń, informacji) są na drugim miejscu, a następnie są prawa społeczno-gospodarcze. Podczas protestów w poprzednich latach hierarchia priorytetów była odwrotna – zauważają autorzy badania.

Większość demonstrantów przyłączyła się do protestów bezpośrednio po wyborach w sierpniu 2020 roku. Głównym powodem była przemoc ze strony sił bezpieczeństwa. 20% badanych przyznało, że represje dotknęły bezpośrednio ich samych, członków ich rodzin lub przyjaciół. Są to głównie mieszkańcy Mińska lub miast na zachodzie Białorusi. Wśród innych motywów protestujących ważną rolę odgrywa chęć bycia wysłuchanym i chęć zademonstrowania jedności narodu.

Nieproporcjonalne użycie przemocy wobec protestujących budzi zaniepokojenie 70% respondentów. Ponadto sondaż wykazał, że aktywność była zdecentralizowana, oddolna. Zaledwie 4% ankietowanych stwierdziło, że jest związanych z jakąkolwiek partią.

Na Białorusi nadal trwają tortury i okrutne traktowanie więźniów politycznych

Wolga Załatar.
Source: TUT.BY

Wolga Załatar już trzeci tydzień znajduje się za kratkami. Została zatrzymana 18 marca, kiedy zaprowadzała swoją 10-letnią córkę do szkoły muzycznej, tego samego dnia w jej domu przeprowadzono przeszukanie. Wolga oświadczyla, że w dniu jej aresztowania została użyta przeciwko niej siła fizyczna: bili ją w tył głowy i pośladki, krępowali ręce, przyciskali głowę do ziemi, aby odblokowała telefon. Postanowiła skorzystać z prawa do odmowy zeznań przeciwko sobie. Adwokaci zauważyli siniaki na jej ramionach i szyi, siniaki na pośladkach i złożyli wniosek o wezwanie i zaangażowanie eksperta ds. kryminalistyki w celu poświadczenia obrażeń na ciele Wolgi. Do tej pory wniosek nie został rozpatrzony pozytywnie. W sierpniu 2020 roku Wolga Załatar była obserwatorką w lokalu wyborczym, a po 9 sierpnia została wolontariuszką w obozie przy ulicy Akrestsina. Według MSW wszczęto postępowanie karne przeciwko Woldze Załatar „za aktywną działalność protestacyjną”. Według milicji kobieta była administratorką czatu lokalnego osiedla, a od lata ubiegłego roku organizatorem niesankcjonowanych imprez masowych – „wspólnego picia herbat, spacerów, koncertów”. Wolga Załatar mieszka w Żdanowiczach, razem z mężem wychowują pięcioro dzieci w wieku od 4 do 17 lat. Obrońcy praw człowieka uznali Wolgę Załatar za więźnia politycznego.

Alaksiej Barysau.
Source: BELSAT

23 marca funkcjonariusze sił bezpieczeństwa zatrzymali działacza „Kraju do życia” Alaksieja Barysawa, kiedy tamten szedł do pracy. W samochodzie krzyczeli na niego i bili go po głowie. Później on trafił do szpitala z nadciśnieniem i uszkodzoną głową. Proces odbył się bez jego udziału, mężczyzna został skazany na 7 dni aresztu administracyjnego zaocznie w czasie pobytu w szpitalu. Alaksiej był sądzony bez jego udziału, za co nawet jego żona nie wie.

W więzieniu w Żodzino kontynuowane są znęcania się nad więźniami politycznymi. Podczas kontroli biją ich po nogach, niektórych po plecach i nerkach. W celach na 10 osób jest ich po 15 osób, zabrano im materace i całą literaturę.

Według władz protestów nie ma, ale aresztowania i procesy nadal trwają

Chociaż władze zapewniają, że nastroje protestacyjne opadły, sądy w sprawach związanych z protestami toczą się regularnie nawet w małych miejscowościach.

W Iwanowie nauczycielka Jelena Pucykowicz wraz z przyjaciółkami spacerowała po mieście z biało-czerwono-białymi parasolami. Została ukarana grzywną, a jej samochód został zatrzymany do czasu zapłaty grzywny.

W Kobryniu w Święto Wolności (25 marca) również nie było masowych akcji, ale byli zatrzymania za ozdabianie miejscowego parku biało-czerwono-białymi wstążkami i rozprowadzanie ulotek. W rezultacie pediatra Julija Rafałowicz została aresztowana na siedem dni. Podczas gdy Julija Rafałowicz przebywa w areszcie, pojawiły się informacje, że może zostać zwolniona z miejscowego szpitala. W mieście zbierane są teraz podpisy na jej poparcie, ponieważ uważa się to za prześladowanie za stanowisko obywatelskie lekarza dziecięcego z 23-letnim doświadczeniem.

Iryna Ciszkouskaja.
Source: Gomel.today

Iryna Ciszkouskaja, pediatra z 36-letnim doświadczeniem z miejscowości Żytkowicze otrzymała karę za to, że „zawiesiła na drzewach wstążki w kolorze biało-czerwono-białym”, wyrażając w ten sposób swoje „społeczne i polityczne interesy”.

Source: TUT.BY

W dniu drzwi otwartych studenta BNUT zatrzymano za tasiemki na plecaku. Chłopak został oskarżony o jednoosobową pikietę. Po aresztowaniu został uwolniony jako niepełnoletni.

Według raportu centrum praw człowieka „Wiasna” na Białorusi jest 999 prześladowanych z powodów politycznych, 325 więźniów politycznych przebywa w miejscach ograniczenia wolności, ich liczba stale rośnie. Nadal trwają zatrzymania uczestników pokojowych akcji protestacyjnych, w tym arbitralne zatrzymania obywateli za używanie biało-czerwono-białych symboli w domach i na terenach prywatnych. W sumie w marcu zatrzymano 1.139 osób (841 w Mińsku), wydano 490 nakazów sądowych: w 395 przypadkach nałożono areszt administracyjny, w 82 – grzywnę.