Belarus Daily | 2 kwi

Wszczęto sprawę karną przeciwko Alaksandrze Gierasimieni i Alaksandrowi Apiejkinowi; lista osób „zaangażowanych w terroryzm” zawiera 18 nowych nazwisk; dziennikarze nie będą mogli relacjonować wieców

2 kwietnia 2021 | Voice of Belarus
Piłkarki „Mińska” wyniosły na boisko koszulkę zatrzymanej koleżanki z drużyny. Uljana Asaula została zatrzymana 25 marca, w Dzień Wolności, i otrzymała 13 dni aresztu.
Source: TUT.BY

KGB powiększyło listę osób „zaangażowanych w terroryzm” 

Lista powiększyła się o osiemnaście nowych nazwisk. Są wśród nich politycy Swiatłana Cichanouska i Pawieł Łatuszka, bloger Anton Matolka, byli funkcjonariusze bezpieczeństwa: były pracownik jednostki specjalnej „Ałmaz” MSW Białorusi Igar Makar, jeden z założycieli BYPOL-u Andrej Astapowicz, była śledcza KŚ Swiatłana Chilko, były oficer GUBOPiK Stanisłau Łupanosau.

Wszczęto sprawę karną przeciwko Alaksandrze Hierasimieni i Alaksandrowi Apiejkinowi

Komitet śledczy wszczął sprawę karnę przeciwko Alaksandrze Hierasimieni i Alaksandrowi Apiejkinowi. Hierasimienia i Apiejkin są za granicą, ale na Białorusi przeprowadzono przeszukania w ich domach i domach ich bliskich. Mistrzyni olimpijska Alaksandra Hierasimienia przewodniczy Białoruskiemu Funduszowi Solidarności Sportowej, założyciel klubu piłki ręcznej „Wiciaź” Alaksandr Apiejkin jest dyrektorem wykonawczym. Fundusz powstał w sierpniu 2020 roku w odpowiedzi na wydarzenia mające miejsce na Białorusi. Celem Funduszu jest wspieranie sportowców zatrzymanych za udział w pokojowych protestach, wydalonych z reprezentacji narodowych, usuniętych z zawodów, zwolnionych lub pozbawionych stypendiów za wyrażanie swojego stanowiska

Source: TUT.BY

Władze zakażą relacji medialnych z wieców 

Białoruski parlament przyjął kilka projektów ustaw. Wśród nich jest projekt ustawy o imprezach masowych na Białorusi. Według niego „zabrania się relacjonowania w mediach, internecie lub innych sieciach informacyjnych w czasie rzeczywistym wydarzeń masowych odbywających się z naruszeniem ustalonego porządku w celu ich popularyzacji lub propagandy”. Zabronione będzie również informowanie w mediach, internecie i sieciach społecznościowych o dacie, miejscu i czasie niedozwolonych wydarzeń.

Source: Deutsche Welle

Eksperci ONZ ds. praw człowieka wzywają Białoruś do zaprzestania używania siły 

Eksperci ONZ ds. praw człowieka wezwali Białoruś do zakończenia ciągłej praktyki nadmiernego użycia siły, aresztowań, arbitralnych zatrzymań i złego traktowania demonstrantów oraz zaprzestała represji wobec dziennikarzy i pracowników mediów.

Surowe wyroki za drobne czyny – tak system niszczy protestujących

Sąd w Mińsku ogłosił wyroki dla czterech mężczyzn. 11 listopada obronili mężczyznę przed milicją i nie pozwolili na jego zatrzymanie. Oskarżeni otrzymali od 4 do 5 lat kolonii reżimu ogólnego. Muszą również zrekompensować siedmiu poszkodowanym OMONowcom szkody moralne w wysokości od 2 do 3 tysięcy rubli (około 600–900 euro).

Source: t.me/belarusseichas

W Maładziecznie zapadł wyrok w sprawie transparentu, który w listopadzie 2020 roku został rozciągnięty na drodze przez kilka minut. W sprawę oskarżonych było sześć osób w wieku od 20 do 48 lat, które otrzymały od 1 do 1,5 roku „chemii domowej” oraz grzywny w wysokości 4.350–5.800 rubli (1.360–1.800 euro). 

Source: TUT.BY