Belarus Daily | 27 mar

Pierwszy protest białoruskiej wiosny: w Mińsku nie doszło do masowej akcji; Andrzej Duda zwraca się do Rady Bezpieczeństwa ONZ z prośbą omówienia kwestii prześladowań Polaków na Białorusi

27 marca 2021 | Voice of Belarus 
Source: Deutsche Welle

Pierwszy protest białoruskiej wiosny: nie udało się przeprowadzić masowej akcji w Mińsku

Na 27 marca ogłoszono pierwszą w tym roku dużą akcję protestacyjną na Białorusi. Jednak ze względu na aktywne działania sił bezpieczeństwa Białorusinom nie udało się zgromadzić na masowy protest.

Rano do miasta ściągnięto sprzęt wojskowy: więźniarki, armatki wodne, samochody z drutem kolczastym, „granice”.

Już na godzinę przed rozpoczęciem akcji funkcjonariusze sił bezpieczeństwa zaczęli zatrzymywać pojedyńczych przechodniów i rowerzystów. Zabierano ich do więźniarek, w stosunku do niektórych użyto siły.

Wśród zatrzymanych w pobliżu Placu Bangalor były redaktorki TUT.BY Galina Ułasik i Ganna Kaltygina, redaktor naczelny „Naszej Nivy” Jagor Marcinowicz, fotografka wydania Nadzieja Bużan i korespondentka Kaciaryna Karpickaja. Zostali później uwolnieni.

Również podczas relacji z protestu na Placu Bangalor zatrzymano korespondenta Deutsche Welle Nicholasa Connolly’ego, pomimo okazania paszportu obywatela Niemiec, oficjalnej akredytacji i napisu „Prasa” na kamizelce. Został uwolniony pięć godzin później po przybyciu ambasadora Niemiec na komisariat. Według samego Connolly’ego funkcjonariusze sił bezpieczeństwa zmusili go do odblokowania telefonu komórkowego i w obecności ambasadora pokazania im kilku zrobionych zdjęć. W przypadku odmowy grożono mu aresztowaniem, konfiskatą telefonów komórkowych i sprzętu.

W Nowogródku w Muzeum Historii i Wiedzy zatrzymano ponad 10 osób, które przyszły na wycieczkę. Zwrócono im pieniądze za bilety i zabrano na komisariat. Muzeum wyjaśniło, że uczestnicy grupy nie machali flagami i nie byli w żaden sposób oznaczeni.

Chociaż MSW stwierdziło,że nie było protestów w Mińsku i innych miastach zostało zatrzymanych 189 osób.

Prezydent Polski Andrzej Duda zwraca się do Rady Bezpieczeństwa ONZ z prośbą o omówienie kwestii prześladowań Polaków na Białorusi

Andrzej Duda.
Source: Belaruspartisan

W związku z zatrzymaniami Prezes Związku Polaków na Białorusi Andżeliki Borys i działacza Związku Andrzeja Poczobuta, Prezydent RP Andrzej Duda nazwał sytuację z prześladowaniami Polaków na Białorusi bezprecedensową. Podkreślił, że białoruska mniejszość narodowa w Polsce jest częścią polskiego społeczeństwa.

Andrzej Duda skierował list o sytuacji Polaków na Białorusi do prezydenta USA Joe Bidena. Prezydent Polski uważa, że zapewni to, iż sytuacją Polaków na Białorusi zajmie się Rada Bezpieczeństwa ONZ, na której czele od tego miesiąca stanęli Amerykanie. Prezydent RP nawiązał również kontakt z przedstawicielami Rady Europy i ONZ w sprawie sytuacji prześladowanych przez reżim Łukaszenki Polaków na Białorusi.