Belarus Daily | 11 mar

Na Białorusi więźniowie polityczni ogłaszają strajki głodowe i podcinają żyły; Siarhiejowi Cichanouskiemu grozi do 15 lat więzienia; Łukaszenka znów straszy wojną; dyplomatyczny skandal między Białorusią a Polską narasta

11 marca 2021 | Voice of Belarus 
Ihar Losik.
Source: Radio Svaboda

Na Białorusi więźniowie polityczni ogłaszają strajki głodowe i podcinają żyły

Bloger Igar Łosik próbował dziś podciąć sobie żyły po przedstawieniu mu nowego oskarżenia i ogłosił suchy strajk głodowy. Przebywa w więzieniu od dziewięciu miesięcy. Już wcześniej głodował przez 42 dni. Jego żona nagrała wiadomość wideo z apelem do Łukaszenki.

Dziś kolejny więzień polityczny Dzimitryj Furmanau ogłosił strajk głodowy podczas kolejnej rozprawy sądowej w Grodnie. Jest przetrzymywany w nieznośnych warunkach. Poza celą zawsze jest skuwany kajdankami.

Grodzieński muzyk i aktywista Igar Bancar trzyma suchy strajk głodowy od 3 marca. Jest to protest przeciwko prześladowaniom politycznym.

Obywatelka Szwajcarii Natalla Hersche głoduje od 22 lutego w kolonii poprawczej w Homlu. Jej krewni nie zostali powiadomieni, zgodnie z wymogami prawa, o przeniesieniu skazanej do innego miasta, a także ona nie otrzymuje listów.

Bloger Siargiej Pietruchin, który przebywa w więzieniu nr 4 w Mohylewie, podciął sobie żyły z powodu strasznych warunków sanitarnych i postawy współosadzonych w celi, do której został przeniesiony. Został umieszczony w celi karnej i pozostanie tam do 17 marca.

Siarhiejowi Cichanouskiemu postawiono zarzuty, grozi mu do 15 lat pozbawienia wolnośći

Siarhiej Cichanouski.
Source: TUT.BY

Dochodzenie w sprawie karnej blogera Siarhieja Cichanouskiego, męża byłej kandydatki na prezydenta Białorusi, liderki opozycji Swiatłany Cichanouskiej zostało zakończone.

Cichanouski jest oskarżony na podstawie czterech artykułów Kodeksu Karnego – o organizowanie masowych zamieszek, podżeganie do wrogości społecznej, utrudnianie pracy Centralnej Komisji Wyborczej (CKW) oraz organizowanie działań rażąco naruszających porządek publiczny. Grozi mu do 15 lat pozbawienia wolności.

Cichanouska nazwała zarzuty postawione przeciwko jej mężowi zemstą Łukaszenki.

Łukaszenka znów straszy wojną

Alaksandr Łukaszenka.
Source: t.me/radiosvaboda

Dziś na spotkaniu w sprawie zmian personalnych w strukturach władzy Łukaszenka wprost zapowiedział, że użyje wojska nie przeciwko wrogom zewnętrznym, ale do wojny z Białorusinami wewnątrz kraju. „Będziemy walczyć stąd. Musicie być na to gotowi… Musimy chronić nasze rodziny. I rodziny naszych ludzi” – powiedział Łukaszenka.

Alaksandr Łukaszenka jest przekonany, że kraj będą próbowali podbić od wewnątrz – tak Łukaszenka opisał masowe pokojowe wiece. Powiedział, że to nowy rodzaj wojny.

Wystąpienie odbyło się w ramach przetasowań kadrowych w strukturach siłowych i innych organach. Dzimitryj Gara, wywodzący się z KGB, został nowym szefem Komitetu Śledczego. W 2020 roku stał na czele komisji weryfikującej fakty dotyczące znęcania się i brutalnego traktowania podczas zatrzymywania demonstrantów, do tej pory nie wszczęto żadnej sprawy. Ministerstwem ds. Sytuacji Nadzwyczajnych będzie teraz kierował milicjant – były szef Komitetu Wykonawczego Wydziału Spraw Wewnętrznych Obwodu Grodzieńskiego Wadzim Siniauski.

Narasta konflikt dyplomatyczny między Białorusią a Polską

Source: Euroradio

9 marca Białoruś wydaliła Konsula Konsulatu Generalnego RP w Brześciu Jerzego Timofiejuka. Powodem był jego udział w wydarzeniu, które odbyło się w Brześciu 28 lutego w ramach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych – uczestników podziemia antykomunistycznego w Polsce po II wojnie światowej.

Polska w odpowiedzi ogłosiła pracownika ambasady Białorusi w Warszawie persona non grata. Z tego powodu dzisiaj, 11 marca, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Białorusi zasugerowało szefowi i konsulowi Konsulatu Generalnego RP w Grodnie opuszczenie Białorusi w ciągu 48 godzin.

Po wydarzeniu, w którym uczestniczył Jerzy Timofiejuk, 10 marca br. prokuratura brzeska wszczęła sprawę karną. Prokuratura twierdzi: „Młodzi ludzie ubrani w mundury polskiej organizacji harcerskiej śpiewali piosenki, recytowali wiersze ku chwale zbrodniarzy wojennych, w tym Romualda Rajsa, znanego pod pseudonimem Bury”. Dostrzerzono w tym działania „mające na celu rehabilitację nazizmu i podżeganie do nienawiści na tle etnicznym”. Jeden z organizatorów imprezy, pracownik „Szkoły Polskiej”, został zatrzymany pod zarzutem popełnienia przestępstwa.

Dyrektorka „Szkoły Polskiej” Anna Paniszewa opublikowała otwarty apel do opinii publicznej w związku ze sprawą karną. Mówi, że celem szkoły jest szerzenie kultury polskiej – muzycznej, piosenkarskiej, historycznej wśród etnicznych Polaków i wszystkich chętnych, a nie podżeganie do nienawiści. Sprawę traktuje jako prowokację w celu likwidacji szkoły.


For more information on the events of 11 March 2021, please visit Infocenter Free Belarus 2020: