Szukają Boga, aby wręczyć wezwanie za B-CZ-B niebo

Funkcjonariusze bezpieczeństwa włamali się do kościoła „Nowe życie” i wypędzili parafian

20 lutego 2021 | Voice of Belarus
New Life church
Source: newlife.by

17 lutego do kościoła protestanckiego „Nowe życie” w Mińsku przyjechali komornicy z milicją, aby eksmitować wierzących z budynku. Kiedy wierni odmówili wpuszczenia ich do budynku, ślusarze wycięli zamek w drzwiach i zatrzymali modlitwę odbywającą się w środku. Grożąc aresztowaniem, milicja nakazała wszystkim opuścić budynek kościoła, pozwalając im zabrać część mienia.

Proszę włączyć napisy i wybrać język w ustawieniach wideo.

Rankiem 16 lutego niebo w wielu miastach Białorusi przybrało biało-czerwono-biały kolor. Dowiedziawszy się o tym, co wydarzyło się w kościele, jeden ze słynnych białoruskich producentów zamieścił na Facebooku komentarz: „Szukają Boga, aby wręczyć wezwanie za wczorajsze B-CZ-B niebo”.

The sky over Minsk on 16 February
Niebo nad Mińskiem 16 lutego.
Source: t.me/belteanews

Historia konfrontacji władzy z Kościołem

Historia konfrontacji między władzą a kościołem trwa od 2005 roku, kiedy miasto podjęło decyzję o eksmisji „Nowego życia” z zajmowanego przez siebie budynku, który został wybudowany w 1992 roku.

Jak informuje oficjalna strona internetowa Kościoła w 2002 roku parafianie kupili zrujnowany budynek stodoły, który wówczas znajdował się w rejonie mińskim. Dziś obszar ten znajduje się w granicach miasta.

W latach 1999-2004 Kościołowi odmawiano w dzierżawie, a nabożeństwa odbywały się na zewnątrz. Ponieważ budynek dawnej obory legalnie był własnością kościoła, wierni musieli naprawić ten budynek na własny koszt i we własnym zakresie. W efekcie otrzymaliśmy pomieszczenie nadające się do prowadzenia nabożeństw.

New Life church
Source: newlife.by

Jednak decyzją Komitetu Wykonawczego Miasta Mińska z 2005 roku budynek i działka wraz z nim zostały skonfiskowane „w związku z użytkowaniem niezgodnie z jego przeznaczeniem”. Zgodnie z przeznaczeniem oznaczało to hodowlę krów, ale było to zabronione, ponieważ w 2003 roku działka ta została przyłączona do miasta Mińska.

Następnie kościołowi zaoferowano bardzo niewielkie odszkodowanie za zabranie budynku, mimo że w jego renowację zainwestowano nieporównywalnie więcej. Parafianie kościoła uznali tę decyzję za niesprawiedliwą, poparli ich inni obywatele i zebrano ponad 3 tysiące podpisów okolicznych mieszkańców w obronie budowy kościoła na miejscu dawnej obory.

Gdy głosy obywateli nie zostały uwzględnione, w kościele ogłoszono post głodowy, który trwał 23 dni. W rezultacie pastor kościoła Wiaczesłau Ganczarenka został zaproszony do Kancelarii Prezydenta, gdzie poproszono go o zakończenie głodówki i zapewniono, że zostaną podjęte działania na rzecz ochrony praw wierzących i złożono obietnicę że problem zostanie rozwiązany.

Wierzącym nie wybaczono potępienia przemocy

Presja na wierzących wzrosła na początku 2021 roku, po tym jak pastor „Nowego życia” potępił bezprawie i okrucieństwa w 2020 roku, a parafianie nagrali film potępiający przemoc wobec pokojowych cywili.

Proszę włączyć napisy i wybrać język w ustawieniach wideo.

„Nowe życie” ma ponad 1.500 parafian. Odbywa się ponad 50 nabożeństw. Kościół wykonuje wiele działań charytatywnych, pomagając bezdomnym, uzależnionym od alkoholu, domom dziecka, internatom, hospicjum, zakładom opieki zdrowotnej i rodzinom wielodzietnym. Kościół wychowuje wartości moralne u dzieci, nastolatków i młodzieży, oręduje na rzecz wartości rodzinnych. Działa ośrodek wolontariatu, który współpracuje z ośrodkami socjalnymi przy zarządzie powiatu i pomaga w przezwyciężaniu skutków pandemii.

New Life church
Source: newlife.by

Od 5 lat w budynku, z którego wypędzono parafian, funkcjonuje kościół dla niesłyszących „Nowe życie” – a ostatnio odbyła się tu duża konferencja dla niesłyszących z całego kraju. Nieustannie kilka razy w roku rozdaje się rzeczy potrzebującym. Każdorazowo przyjeżdża tu prawie 100 osób z różnych części Mińska, aby bezpłatnie wziąć dla siebie ubrania i buty, zebrane dla nich przez parafian kościoła. Pozostałe rzeczy wysyłane są do regionów. Już dwukrotnie przy Kawalowa 72 odbył się bal dla osób niepełnosprawnych „Noc Lśnienia”. Za każdym razem brało w nim udział około 90 osób niepełnosprawnych. A także wolontariusze towarzyszący każdemu z nich, organizatorzy, artyści i wielu innych.