Belarus Daily | 21 mar

Litwa wzywa Europejczyków do większej aktywności w związku z sytuacją na Białorusi; Łatuszka zorganizował spotkanie online z urzędnikami gotowymi stanąć po stronie narodu; tradycyjne niedzielne akcje i zatrzymania

21 marca 2021 | Voice of Belarus
Source: Alexander Zenkovich, t.me/kyky_org

Minister spraw zagranicznych Litwy wezwał Europejczyków do zintensyfikowania działań wobec Białorusi

W wywiadzie dla niemieckiej gazety Der Tagesspiegel, szef litewskiego MSZ Gabrielius Landsbergis przypomniał, że Litwa prowadzi dochodzenie w kilku sprawach przeciwko białoruskim funkcjonariuszom sił bezpieczeństwa. Wezwał inne kraje europejskie, których ustawodawstwo przewiduje zasadę jurysdykcji uniwersalnej, aby poszły za tym przykładem.

Minister powiedział też: „Nie możemy po prostu patrzeć, co się dzieje [na Białorusi], bo prezydent Rosji Putin wykorzysta sytuację, stworzy własne partie i ich przywódców, tak jak już to robił w innych państwach. Dlatego Europejczycy muszą zintensyfikować swoje działania”.

Gabrielius Landsbergis.
Source: t.me/kyky_org

Pawieł Łatuszka odbył pierwsze internetowe spotkanie z obecnymi białoruskimi urzędnikami

Pawieł Łatuszka odbył pierwsze internetowe spotkanie z obecnymi urzędnikami, którzy podpisali list otwarty za rezygnacją Łukaszenki i poparli narodowe postulaty.

On mówiło tym, że urzędnik, który popełnił przestępstwo lub inne wykroczenie, uczestniczy w represjach, podejmuje lub popiera decyzje niezgodne z prawem, sprzeczne z Konstytucją, będzie z pewnością odpowiadać w świetle prawa, ale odpowiedzialność ta będzie miała charakter wyłącznie indywidualny.

„Urzędnicy, którzy wybierają stronę narodu i nie popełniają nielegalnych działań, są potrzebni Nowej Białorusi i będą mieli perspektywy rozwoju w służbie państwowej”.

Do 25 marca urzędnicy państwowi mogą podpisywać list otwarty.

Source: t.me/latushka

Białorusini nie poddają się i nadal wychodzą na akcje

Po raz kolejny w niedzielę Białorusini wyszli na akcje protestacyjne. Mieszkańcy Swietłagorska, Kajdanowa i Dziarżyńska oraz mieszkańcy z różnych dzielnic Mińska wyrazili swój protest.

Source: TUT.BY

W Mińsku, przy wejściu do bloku, w którym mieszka dziennikarz Illa Dabratwor, zawieszono portrety więźniów politycznych. 21 marca zatrzymano żonę dziennikarza, matkę pięciorga dzieci, Innę Dabratwor. Wieczorem przeszukano dom rodziny, a kobietę wypuszczono. Ale przeciwko Innie został sporządzony protokół dotyczący pikiety na podstawie części 3 art. 24.23 Kodeksu administracyjnego: rzekomo pikietowała, rozkładając portrety więźniów politycznych.

Source: t.me/mog_drive_chat

Nie odbyło się bez aresztowań. Mężczyzna wszedł na maszt wielokondygnacyjnego budynku i zdjął czerwono-zieloną flagę. Teraz jego oskarża się o drobne chuligaństwo.

Przeciwko matce pięciorga dzieci wszczęto sprawę karną „za aktywną działalność protestacyjną” – mieszkanka rolniczego miasteczka Żdanowicze, rzekomo organizowała akcje protestacyjne w miejscowości.

Source: gazetaby.media

Na znak poparcia dla Białorusinów wyszli mieszkańcy Kijowa, Warszawy, Lwowa, Sankt Petersburga i Białegostoku.

Source: t.me/kyky_org

For more information on the events of 21 March 2021, please visit Infocenter Free Belarus 2020: