Belarus Daily | 22 mar

Komisja Wenecka wezwała Białoruś do zmiany kar za protesty; władze odmówiły zorganizowania Dnia Wolności 25 marca; UE, USA, OBWE poparły inicjatywę negocjacji w celu rozwiązania kryzysu na Białorusi

22 marca 2021 | Voice of Belarus
Source: euroradio

Komisja Wenecka – pokojowe protesty na Białorusi nie powinny być karane grzywnami ani więzieniem

Komisja Wenecka – organ Rady Europy zajmujący się kwestiami prawa – opublikowała raport o sytuacji na Białorusi. W raporcie stwierdza się, że ruch protestu nie może sam w sobie stanowić podstawy do wszczęcia postępowania karnego, jeśli nie ma on charakteru przemocy. Uczestnicy pokojowych demonstracji nie mogą być poddawani groźbom sankcji karnych, takich jak więzienie lub wysokie grzywny. Komisja wzywa władze Białorusi do ponownego rozpatrzenia kar za imprezy masowe i zapowiedziała gotowość do podjęcia dialogu z władzami Białorusi w celu wyjaśnienia przepisów, tak aby były one zgodne z zasadami praw człowieka i zobowiązaniami międzynarodowymi, które Białoruś przyjęła. 

Source: Charter97.org

Władze odmówiły zorganizowania Dnia Wolności 25 marca

Organizatorom Dnia Wolności odmówiono w przeprowadzeniu wiecu pod pretekstem koronawirusa i wezwań „ekstremistycznych kanałów Telegramu” do wyjścia na ulice. Wniosek o zorganizowanie Dnia Wolności złożyły trzy organizacje społeczne. Według organizatorów impreza miała składać się z marszu, wiecu oraz koncertu.

W Mohylewie za złożenie wniosku o przeprowadzenie wiecu został zwolniony członek Zjednoczonej Partii Obywatelskiej Raman Dawydau.

Dzień Wolności w roku 2018.
Source: Belaruspartisan

Brutalność białoruskich funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa w raporcie CNN

Amerykański kanał telewizyjny CNN opublikował śledztwo w sprawie brutalności funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa wobec pokojowych demonstrantów na Białorusi. W reportażu ofiary tortur opowiadają o znęcaniu się, biciu i przemocy seksualnej. Również na podstawie materiałów BYPOL opublikowano nagranie z zatrzymania samochodu z demonstrantami, funkcjonariusze bezpieczeństwa strzelają do samochodu z broni palnej, ludzie są rzucani na ziemię twarzą do dołu i kopani. Do tej pory organy śledcze kraju nie wszczęły ani jednej sprawy karnej przeciwko siłom bezpieczeństwa o przemoc wobec ludności cywilnej. 

Source: BELSAT

UE, USA, OBWE poparły inicjatywę negocjacji w celu rozwiązania kryzysu na Białorusi

Dziś, 22 marca, w Wilnie odbyło się Forum Kalinouskiego, które zostało zorganizowane przez litewski Sejm z udziałem Swiatłany Cichanouskiej. Uczestnicy spotkania aktywnie dyskutowali o sytuacji politycznej na Białorusi oraz o sposobach wyjścia z kryzysu w tym kraju. Oto krótkie podsumowanie Forum:

  • Premier Litwy Ingrida Simonyte i przewodniczący Litewskiej Komisji Spraw Zagranicznych Zygimantas Pavilionis wyrazili poparcie dla pokojowego rozwiązania kryzysu na Białorusi. Zachód powinien nie tylko rozmawiać o sytuacji, ale także działać.
  • Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego David McAlister powiedział, że UE skoncentruje swoją pomoc na zwalczaniu bezprawia, wspieraniu demokracji i organizowaniu dialogu na Białorusi na rzecz pokojowego przekazania władzy.
  • Szef europejskiej dyplomacji Josep Borrell powiedział: „Całkowicie zrewidowaliśmy nasze relacje z Białorusią, ograniczyliśmy kontakty polityczne i wstrzymaliśmy finansowe wsparcie władz. Wciąż uważamy, że dialog jest jedynym sposobem pokojowego rozwiązania kryzysu. Jesteśmy gotowi wesprzeć ten proces”.
  • Ambasador USA na Białorusi Julie Fisher wyraziła zdecydowane poparcie dla inicjatywy Cichanouskiej o głosowaniu za negocjacjami i gotowości OBWE do mediacji w tej sprawie.
  • Zastępca asystenta sekretarza stanu USA ds. Europejskich George Kent poparł inicjatywę prowadzenia rozmów na Białorusi. Powiedział, że to właśnie dialog będzie kolejnym krokiem do rozwiązania białoruskiego kryzysu, a to oznacza zaprzestania przemocy i uwolnienia więźniów politycznych.
  • Prezydent Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE Peter Bowness podkreślił, że OBWE jest gotowa pełnić rolę obserwatora w przyszłych wyborach i pomóc Białorusinom w reformach wyborczych, konstytucyjnych i innych.
Swiatłana Cichanouska.
Source: NN.BY