BYPOL przeprowadził wstępne śledztwo w sprawie śmierci Ramana Bandarenki

21 stycznia 2021 | BYPOL, Telegraf.by
Source: vk.com/bondarenko_roman_av

Spis treści:

 1. Wstęp
 2. Wydarzenia, które miały miejsce na Placu Zmian
 3. Przyjęcie na izbę przyjęć i przyczyna śmierci Ramana Bandarenki
 4. Postacie
 5. Wnioski

Wstęp

Już od ponad dwóch miesięcy Prokuratura Generalna, reprezentowana przez zastępcę naczelnika Wydziału Śledczego ds. Szczególnie Ważnych Spraw Karnych, Starszego Radcę Sprawiedliwości Michaiła Nikałajewicza Szestapaława, przeprowadza kontrolę zgodnie z art.174 Kodeksu postępowania karnego w sprawie śmierci R. Bandarenki.

Przebieg tej kontroli jest utrzymywany w ścisłej tajemnicy nie tylko przed opinią publiczną, ale także przed matką Ramana, która już 13 listopada 2020 roku oficjalnie złożyła pisemny wniosek o wszczęcie sprawy karnej w sprawie śmierci jej syna, i również przed prawnikiem, który ją reprezentuje.

W związku z tym uważamy za konieczne przypomnienie wskazanemu prokuratorowi i jego przełożonym niektórych przepisów Kodeksu postępowania karnego:

 • do zadań procesu karnego należy ochrona jednostki, jej praw i wolności, interesów społeczeństwa i państwa poprzez szybkie i pełne dochodzenie w sprawie przestępstw, ujawnianie i ściganie sprawców (art.7 Kodeksu postępowania karnego);
 • decyzja w sprawie wniosku lub zgłoszenia musi zostać podjęta nie później niż po upływie trzech dni, a w sytuacji konieczności sprawdzenia, czy obecność lub brak podstaw do wszczęcia sprawy karnej jest wystarczająca nie później niż po upływie dziesięciu dni. Dalsze przedłużenie wskazanych terminów jest wyjątkiem i jest stosowane tylko w przypadku braku możliwości podjęcia decyzji z powodu niewystarczalności dostępnych dowodów (art.173 KPK);
 • podstawą do wszczęcia sprawy karnej jest dostępność wystarczających danych,wskazujących na oznaki przestępstwa czyli prawo nie wymaga w toku kontroli wniosku lub zgłoszenia stwierdzenia obecności przedmiotu przestępstwa, gdyż jest to zadanie na etapie dochodzenia wstępnego (art.167 KPK).

Posiadamy wiarygodne informacje, że Prokuratura Generalna dysponuje wystarczającymi danymi, które wskazują na brutalny charakter śmierci Ramana Bandarenki i obecność śladów bezprawnego udziału w niej osób trzecich.

Aby uzasadnić słuszność takiego stwierdzenia, wystarczyłaby prosta analiza informacji, które zostały już opublikowane w mediach i Internecie, ale BYPOL – to inicjatywa profesjonalistów z dużym doświadczeniem w systemie, który do niedawna był strukturą organów ochrony prawa na Białorusi, dlatego przeprowadziliśmy własne dochodzenie w sprawie śmierci R. Bandarenki, którego wyniki są publikowane w tym artykule.

Wydarzenia, które miały miejsce na Placu Zmian

Ustalono, że 11.11.2020 około godziny 22:00 mieszkaniec Mińska Bandarenka Raman Igarawicz, urodzony 01.08.1989, znajdujący się na dziedzińcu osiedla przy ul. Czerwiakowa, nazwanego przez społeczeństwo „Placem Zmian”, pełniąc obywatelski obowiązek, podjął działania mające na celu stłumienie chuligańskich działań grupy aktywistów, którzy zajmowali się niszczeniem dekoracji ogrodzenia tego osiedla mieszkalnego, wykonanych rękami mieszkańców z wykorzystaniem biało-czerwonych wstążek. W odpowiedzi na uwagi o samowoli, czterech mężczyzn z tej grupy, przejawiających ideologiczną wrogość i nietolerancję wobec zwolenników przemian ustrojowych w kraju, zastosowało wobec R. Bandarenki i innych obywateli bezprawną przemoc.

Połączenie telefoniczne 11.11.2020 godz. 22:25.
Source: Telegraf.by

Służba 102: Milicja, w czym mogę pomóc?
Lokalna mieszkanka: Oj, wiecie co, mamy bójkę na naszym podwórku, tu na Czerwiakowa, naprzeciw Hippo, jest bójka na podwórku, niektórzy zrywają, jacyś mężczyźni przyszli, przyszli zdzierają flagi…
Służba 102: Ile osób?
Lokalna mieszkanka: Ich flaga została zerwana!
Służba 102: Ile osób?
Lokalna mieszkanka: No tych chyba 6 osób, a tamtym jest całe podwórko. Jednego faceta tam bili. Coś tam krzyczą, ja nie wiem …
Służba 102: Czyli jest tam 6 osób, czy ile?
Lokalna mieszkanka: Tych … tych, którzy zrywali to ich wszystko?
Służba 102: Ile osób jest w sumie?
Lokalna mieszkanka: Nie wiem!
(po tych słowach odłożyli słuchawkę – red.)

Chronologia wydarzeń, które miały miejsce tego wieczoru bezpośrednio na Placu Zmian, w tym działania grupy aktywistów i innych nieznanych osób w cywilnych ubraniach przeciwko mieszkańcom osiedla, a także R. Bandarenki, wskazując naocznych świadków oraz materiały wideo, jest szczegółowo opisana w opublikowanych badaniach dziennikarskich prowadzonych w szczególności, TUT.BY i Mediazona Białoruś.

Do tego, co zostało przedstawione w tych publikacjach, dodamy dodatkowe ustalone przez nas fakty.

Szarym minibusem z t.r. AB6682-6 rzeczywiście tego wieczoru przemieszczali się funkcjonariusze SOBR w składzie kapitana Sarmana S. (dowódca grupy), starszego chorążego Anciufiejewa S., chorążego Bujkiewicza O., chorążego Sawienka R., a także starszego chorążego i jednocześnie sportowca mieszanych sztuk walki o pseudonimie „Ciaż” – Cimanouskiego J.

Duży mężczyzna w czapce z pomponem, który w towarzystwie dwóch innych nieznanych osób w cywilnych ubraniach i maskach siłą wynieśli R. Bandarenkę z Placu Zmian, to przypuszczalnie Cimanouski J. Biorąc pod uwagę tę okoliczność, a także fakt, że Raman został załadowany do minibusa SOBR oraz fakt, że wymienionej grupie towarzyszył instruktor sportowy tej samej jednostki specjalnej – Szakuta D., zasadne byłoby wzbudzenie podejrzenia, że wszystkie te działania zostały popełnione przez wyżej wymienionych funkcjonariuszy.

Zatrzymanie Ramana Bandarenki.
Source: youtube.com/TUT.BY

Według serwisu „Google Maps” odległość od „Placu Zmian” do Centralnego Okręgowego Wydziału Spraw Wewnętrznych wynosi około 750 metrów, co pokonuje się samochodem w 3 minuty. Raman został zatrzymany o godzinie 22:19.

Czas przejazdu z miejsca zatrzymania Ramana Bandarenki do Centralnej Komendy Milicji w Mińsku wynosi 3–4 minuty.
Source: Telegraf.by

O godzinie 22:58 R. Bandarenka został przewieziony do Centralnego Okręgowego Wydziału Spraw Wewnętrznych w Mińsku. Został on przywieziony przez funkcjonariuszy mińskiego OMONu, którzy wnieśli Ramana do budynku, trzymając go za ręce i nogi.

Stan Ramana w tamtej chwili był niezwykle ciężki: nie mógł się samodzielnie poruszać i nie było z nim kontaktu głosowego. Według informacji otrzymanych z naszych kompetentnych źródeł, kiedy OMON wrzucił go pod okienko obserwacyjne oficera dyżurnego w pomieszczeniu jednostki dyżurnej, mógł wykonywać jedynie niekontrolowane ruchy – „drganie”. Raman został przekazany dyżurnemu Służby Dyżurnej Operacyjnej (dalej – SDO) z ustnymi wyjaśnieniami, że mężczyzna jest w stanie silnego odurzenia alkoholowego. Po tym bojownicy OMON szybko opuścili budynek oddziału milicji.

Funkcjonariusze SDO przenieśli R. Bandarenkę do pomieszczenia dla zatrzymanych i położyli go na podłodze, nie sprawdzając, wbrew ustalonym wymaganiom, rzeczywistego stanu fizycznego osoby, która została do nich dostarczona.

O godzinie 23:04 z telefonu dyżurnego 228-78-84 jeden z funkcjonariuszy, zgodnie ze standardową procedurą dostarczenia na komisariat osoby w stanie ciężkiego odurzenia alkoholowego, wezwał do Ramana zespół pogotowia ratunkowego:

Połączenie z godziny 23:04 z numeru abonenta 228-78-84.
Source: Telegraf.by

RWSW: RWSW z tej strony, zbadać mężczyznę, w ciężkim alkoholowym.
Pogotowie: Arlouskaja 58-1?
RWSW: Tak.
Pogotowie: Telefon, z którego teraz Pan dzwoni?
RWSW: Miejski.
Pogotowie: Czy zna Pan jego dane?
RWSW: Nie, ustalamy, wygląda na około trzydzieści.
Pogotowie: Czy on mówi? Nie mówił, czy może choruje na covid?
RWSW: Nie, nie mówi.
Pogotowie: Arlouskaja 58-1, proszę czekać.
RWSW: Dobrze, dziękuję. Do zobaczenia!

Następnie, w celu ustalenia danych osobowych Ramana, funkcjonariusze SDO próbowali przywrócić go do świadomości: bili go po policzkach, szturchali. Dopiero w tym momencie zauważyli, że R. Bandarenka nie miał cechy charakterystycznej dla osoby w stanie odurzenia alkoholowego – zapachu alkoholu z ust, a także reakcji na bodźce zewnętrzne. O ciężkości stanu fizycznego Ramana wymownie świadczą dalsze działania funkcjonariuszy dyżurnych, którzy w ciągu 2 minut z różnych telefonów wielokrotnie uporczywie domagali się zespołu pogotowia ratunkowego do R. Bandarenki: o 23:06 z numeru 228-78-74 i o 23:08 – z numeru 288-02-02. Jednocześnie kategorycznie zaprzeczyli przekazanym wcześniej informacjom o przyczynie wezwania karetki – stanie nietrzeźwości osoby przywiezionej na komisariat.

Połączenie z godziny 23:06 z numeru abonenta 228-78-84.
Source: Telegraf.by

Pogotowie: Pogotowie, słucham! Co się stało?
RWSW: Halo, witam. Dzwonię z centralnego posterunku milicji. Mężczyzna zaczął tracić przytomność.
Pogotowie: Gdzie było wezwanie?
RWSW: Centralny RWSW !
Pogotowie: Wydział Spraw Wewnętrznych Okręgu Centralnego? Arlouskaja?
RWSW: Tak, Arlouskaja 58-1.
Pogotowie: Na Arlouską?
RWSW: tak-tak-tak-tak!
Pogotowie: Czy to on?
RWSW: Tak, tak, tak, jęczy, tak, tak!
Pogotowie: No cóż, stęka, przecież nie traci przytomności.
RUVD: Tak! Traci przytomność!
Pogotowie: Wezwanie zostało zarejestrowane. Gdy tylko załoga będzie wolna, wezwanie zostanie przekierowane.
RWSW: Tak, dobrze. To pilne.

Połączenie z 23:08 z numeru abonenta (017) 288-02-02.
Source: Telegraf.by

Pogotowie: Pogotowie siedem.
RWSW: Halo, witam. Centralny wydział rejonowy z tej strony. Mamy młodego mężczyznę, to znaczy, jest teraz nieprzytomny. Traci przytomność!
Pogotowie: nieprzytomny czy traci przytomność?
RWSW: Już nieprzytomny! 
Pogotowie: Nieprzytomny?
RWSW: Hmm!
Pogotowie: RWSW który?
RWSW: Centralny Oddział Rejonowy!
Pogotowie: Centralny Okręgowy Wydział Spraw Wewnętrznych!
RWSW: Jego danych nie jestem w stanie o nim …
Pogotowie: Ile lat?
RWSW: Około 30-35, coś takiego.
Pogotowie: Nie w stanie alkoholowego odurzenia?
RWSW: Nie, w ogóle nie pachnie alkoholem!
Pogotowie: Wyzwanie przyjęte 23:08!

W tym czasie krewni i przyjaciele R. Bandarenki na próżno próbowali go znaleźć za pośrednictwem służby 102.

Source: Telegraf.by

Służba 102: Milicja, w czym mogę pomóc?
T: Witam Panią!
Służba 102: Witam.
T: Małżonek został zatrzymany. Czy mogę dowiedzieć się, dokąd go zabrali?
Służba 102: Którego został zatrzymany?
T: Więc … wieczorem, w nocy zatrzymali. Dwie i pół godziny temu.
Służba 102: Dzisiaj?
T: Tak, tak, tak.
Służba 102: Gdzie został zatrzymany?
T: Ulica Czerwiakowa.
Służba 102: Proszę dzwonić do Centralnego Okręgowego Wydziału Spraw Wewnętrznych. 288-02-02.
T: Hmm. Dziękuję.
Służba 102: Proszę.

Przyjęcie na izbę przyjęć i przyczyna śmierci Ramana Bandarenki

Zgodnie z dokumentacją medyczną szpitala ratunkowego (Badanie przez lekarza na izbie przyjęć IB nr 29110) badanie R. Bandarenki na izbie przyjęć szpitala rozpoczęto 12.11.2020 o godz. 00:05 i zakończono o godz. 00:10.

Raman został przyjęty do szpitala nieprzytomny. Jego stan neuropsychiczny według skali śpiączki Glasgow oceniono na 4 punkty („GSC 4b”), natomiast najcięższy stan w tej skali ocenia się na 3 punkty.

Podczas badania zdiagnozowano u niego obrażenia ciała w postaci licznych punktowych otarć w okolicy twarzy, a także siniaków w okolicy małżowiny usznej prawej z zaczerwienieniem („w małżowinie usznej jest przekrwienie”), uszkodzeń tkanek miękkich obu nóg oraz okolicy kolca biodrowego przedniego górnego lewego („fioletowo-czerwone siniaki o średnicy do 2,5–3 cm”).

Projekcja okolicy kolca biodrowego przedniego górnego.
Source: Telegraf.by

Na podstawie wyników badania Raman został przyjęty do szpitala z rozpoznaniem: „Zamknięty ciężki uraz czaszkowo-mózgowy od 11.11.2020. Ostre krwiaki podtwardówkowe na obu półkulach mózgu (zwykle z powodu pęknięcia żył wewnątrzczaszkowych zlokalizowanych w przestrzeni podtwardówkowej, co prowadzi do wzrostu ciśnienia wewnątrzczaszkowego z kompresją i możliwym uszkodzeniem mózgu). Traumatyczny krwotok podpajęczynówkowy (krwotok podpajęczynówkowy – krwotok do przestrzeni podpajęczynówkowej (jama między pajęczynówką a opuszką miękką))”. Siniaki, otarcia tkanek miękkich twarzy, małżowiny usznej prawej, obu kończyn dolnych.

Jak wymagająca dodatkowych badań instrumentalnych i laboratoryjnych diagnoza mogła być stwierdzona jako „Zatrucie alkoholem? Zachłystowe zapalenie płuc (zapalenie płuc, które występuje podczas wdychania lub biernego dostania się do płuc różnych substancji w dużej objętości, najczęściej w praktyce – wymiociny)?”

Badanie lekarskie na izbie przyjęć 12.11.2020.
Source: Telegraf.by

Po hospitalizacji R. Bandarenka przeszedł pilną operację mózgu, która nie dała pozytywnego wyniku.

Z treści nagrania audio rozmowy między neurochirurgami operującymi Ramana i jego bliskimi wynika, że doznał niezwykle ciężkiego urazu głowy, który jeszcze 5–7 lat temu był klasyfikowany przez standardy medyczne jako niezgodny z życiem.

Source: Telegraf.by

…Kiedy go tu przywieziono, oceniano jego stan praktycznie w taki sposób, że znajdował się już prawie poza linią oddzielającą życie od śmierci. Wykonano operację, podczas operacji naturalnie jego stan nadal się pogarszał, a ze względu na ryzyko zatrzymania krążenia podczas operacji zrobiliśmy maksimum, ale tam nadal potrzebna jest kontynuacja operacji, lecz teraz jej nie przeżyje. Dlaczego? Występuje poważny uraz mózgu, to znaczy części mózgu są rozbite i są w nich krwotoki. Najgorsze jest to, że jeden z tych obszarów znajduje się bezpośrednio w pniu mózgu (mówimy o rdzeniu przedłużonym – red.). Jest to 5-6 centymetrów (niesłyszalne), wszystkie funkcje życiowe, podstawowe, wszystkie bez wyjątku, oddychanie, aktywność serca, ruch, smak i tak dalej, wiele różnych … I właśnie w tym miejscu jest uraz „żył skoliozowych” (czyli uraz naczyń pnia mózgu, doprowadzających krew do rdzenia przedłużonego – red.), z tego powodu silny obrzęk mózgu, silne klinowanie mózgowe (tj. dyslokacja mózgu lub przemieszczenie niektórych struktur mózgu względem innych – red.). A teraz praktycznie jest w takim stanie, że zgodnie ze wszystkimi naszymi protokołami i regułami operowanie go jest absolutnie niemożliwe, będziemy go stabilizować…

Projekcja obszaru rdzenia przedłużonego (pokazany na czerwono) w mózgu.
Source: Telegraf.by

Rdzeń przedłużony to tylna część mózgu, bezpośrednie przedłużenie rdzenia kręgowego. Reguluje takie podstawowe procesy życiowe jak oddychanie i krążenie, dlatego w przypadku uszkodzenia rdzenia przedłużonego następuje natychmiastowa śmierć.

Przyczyna śmierci R. Bandarenki została ustalona i jest znana od dawna. Jest bezpośrednio wskazana w akcie zgonu wydanym krewnym Ramana w dniu 23.11.2020 r. pod kodem „S06.5”. Zgodnie z międzynarodowymi kodami klasyfikacji chorób, kod ten oznacza „Urazowy krwotok podtwardówkowy”.

Akt zgonu R. Bandarenki.
Source: Telegraf.by

Określenie „urazowy” z punktu widzenia oceny karno-prawnej faktu śmierci Ramana bezpośrednio wskazuje na jej brutalny charakter.

Obecność obrażeń ciała w postaci kontuzji małżowiny usznej prawej, licznych otarć w okolicy twarzy, a także moment zarejestrowany na wideo, kiedy jeden z funkcjonariuszy SOBR (przypuszczalnie Cimanouski J.), na krótko przed załadowaniem Ramana do minibusa, podniósł go, trzymając za nogi i gwałtownie opuścił go na ziemię, uderzając głową o powierzchnię, świadczą, że obrażenia głowy zostały spowodowane u R. Bandarenki przez osobę (y) trzecią.

Moment, w którym jeden z mężczyzn (prawdopodobnie Cimanouski J.) uderza R. Bandarenkę głową o ziemię.
Source: Telegraf.by

W rzeczywistości neurochirurdzy również mówią o tym bezpośrednio w nagraniu audio rozmowy z krewnymi Ramana:

Source: Telegraf.by

…Ale to nie oznacza, że bito dokładnie w tył głowy. Takie krwotoki mogą wynikać z tego, że uderzenia były w tył głowy, a także z tego, że uderzenia były w czoło, a także z faktu, że uderzenia były w ciemiączko. Tutaj miejsce zastosowania siły nie ma znaczenia, liczy się kierunek ruchu mózgu w jamie czaszki po tym uderzeniu, czyli w jakim kierunku została zastosowana siła. Nie tak bardzo gdzie – lecz w jakim kierunku …

Przyczyna śmierci Ramana wskazana w akcie zgonu, według naszych informacji, została również potwierdzona w podsumowaniu kompleksowego komisyjnego badania lekarskiego jego zwłok, które zostało przeprowadzone przez OOE nr 2 USME UGKSE (Wydział Ekspertyz Sądowych. nr 2 Zarządu Komitetu Państwowego Ekspertyz Sądowych) w Mińsku w składzie kierownika wskazanego oddziału Naumik I.N., jej zastępcy Garelik S.S. i innych ekspertów. 

Osobno należy zwrócić uwagę na fakt zniknięcia wyników badania lekarskiego i kryminalistycznego (ustala mechanizm powodowania obrażeń ciała), przeprowadzonego w laboratorium wydziału badań ogólnych nr 3, znajdującego się przy ulicy Dalginouskij Trakt podczas dostarczania go do OOE nr 2 przy ulicy Kiżewatawa 58e. W związku z tym w tych działach własna służba bezpieczeństwa GKSE przeprowadziła pełne przeszukania biur z udziałem ekspertów medycyny sądowej, kynologa z psem i przejęła materiał wideo z kamer monitoringu. Kierownictwo GKSE stara się zachować te informacje w ścisłej tajemnicy (trwa wewnętrzne dochodzenie w sprawie utraty tej ekspertyzy).

Odpowiedź na pytanie, czy R. Bandarenka znajdował się w stanie nietrzeźwości w czasie omawianych zdarzeń, wyraźnie dają wyniki badań laboratoryjnych jego próbek biologicznych pobranych przy przyjęciu do szpitala ratunkowego. Brak śladów alkoholu etylowego we krwi Ramana wyraźnie wskazuje, że był trzeźwy (postawiono mu wstępną diagnozę „zatrucia alkoholowego” przy przyjęciu do szpitala na podstawie anamnezy wezwania brygady pogotowia ratunkowego i obecności śladów wymiotów w okolicy ust). Ewentualna obecność śladów alkoholu w innych materiałach biologicznych ciała R. Bandarenki, jak uporczywie twierdzą przedstawiciele obecnego reżimu, może jedynie świadczyć o używaniu przez niego napojów alkoholowych w przeszłości i nie ma prawnego znaczenia dla oceny okoliczności i przyczyny jego śmierci.

Wyniki badań biologicznych wskazujące na brak alkoholu.
Source: Telegraf.by

Całość powyższych danych faktycznych z dostateczną kompletnością wskazuje na obecność oznak zamierzonego bezprawnego pozbawienia życia R. Bandarenki, tj. na obecność wymaganych art.166, 167 KPK przyczyn i podstaw wszczęcia sprawy karnej z tego tytułu, gdyż tylko takie postanowienie procesowe pozwala na wykorzystanie przewidzianych prawem narzędzi w celu zapewnienia wczesnego kompleksowego, pełnego i obiektywnego zbadania sprawy okoliczności sprawy.

Postacie

 1. Szakuta Dzimitryj Wiktarawicz

Jeden z członków wskazanej grupy działaczy zaangażowanej w niszczenie wstążek został zidentyfikowany jako Szakuta Dzimitryj Wiktarawicz, ur. 07.08.1980 r., numer identyfikacyjny (dalej – N.I.) 3070880A011PB2, zasłużony Mistrz Sportu Republiki Białorusi, wielokrotny mistrz świata w boksie tajskim. Obecnie prowadzi własny klub bojowy „Szok” oraz pracuje jako instruktor szkolenia specjalnego w jednostkach wojskowych 3214 i 3032 (SOBR) wojsk wewnętrznych.

Szakuta Dzimitryj Wiktarawicz, urodzony 07.08.1980 r.
Source: Telegraf.by

Wiarygodność zeznań o znajdowaniu się Szakuty D. na Placu Zmian i jego udział w stosowaniu przemocy wobec. Bandarenka R. potwierdza uzyskana przez nas geolokalizacja jego telefonów komórkowych: +375293504025, +375297578883.

Biling numerów abonentów +375293504025, +375297578883 należących do Szakuty D.
Source: Telegraf.by

2. Baskau Dzimitryj Jurjewicz

Również jako uczestnika nazwanej „akcji” zidentyfikowano – Dzimitryja Jurjewicza Baskawa, urodzonego 25 sierpnia 1978 r., N.I. 3250878A013PB7, byłego zawodowego hokeistę, obecnie biznesmena, od sierpnia 2020 r. Prezesa Białoruskiej Federacji Hokeja na Lodzie.

Baskau D. okazał się najmądrzejszym z „aktywistów” – wyłączył telefon komórkowy o 20.57 przed wyjazdem na Plac Zmian i włączył go o 23.17, tj. po wszystkich „zdarzeniach”, co potwierdza biling numeru telefonu komórkowego.

Biling numeru abonenta +375291552288 należącego do Baskawa D.
Source: Telegraf.by

Jeśli przeanalizujemy przemieszczanie się wszystkich uczestników „akcji”, staje się oczywiste, że Baskau tego wieczoru był w towarzystwie Szakuty D., Eismant N. i Eismant A.

Ponadto został zidentyfikowany wśród „aktywistów”, którzy byli na Placu Zmian.

Baskau Dzimitryj Jurjewicz, urodzony 25.08.1978 r.
Source: Telegraf.by

3. Eismant Natalla Mikałajeuna

Kolejną osobą, która wzięła udział w „akcji” jest Eismant Natalla Mikałajeuna, ur. 16.02.1984 r., N.I. 4160284A004PB3, była dziennikarka, od 2014 r. rzeczniczka prasowa Prezydenta Republiki Białorusi.

Eismant Natalla Mikałajeuna, urodzona 16.02.1984 r.
Source: Telegraf.by

Znajdowanie się Eismant N. na Placu Zmian potwierdza geolokalizacja jej numeru telefonu komórkowego.

Biling numeru abonenta +375296344795 należącego do Eismant N.
Source: Telegraf.by

4. Eismant Hanna Michajłauna

Kolejną uczestniczką „akcji” jest Eismant Hanna Michajłauna, urodzona 16 lipca 1981 r., N.I. 4160781K016PB0, prezenterka wiadomości sportowych w programach Belteleradiokampanii, siostra męża Natalli Eismant.

Eismant Hanna Michajłauna, urodzona 16.07.1981 r.
Source: Telegraf.by

Jej obecność na Placu Zmian potwierdza również informacja o położeniu jej telefonu komórkowego w zasięgu repeatera komórkowego znajdującego się w pobliżu miejsca zdarzenia.

Biling numeru abonenta +375296225456 należącego do Eismant A.
Source: Telegraf.by

5. Wolczek Pawał Uładzimirawicz

Jeszcze jeden uczestnik „akcji” – Wolczek Pawał Uładzimirawicz, ur. 04.09.1980, N.I. 3040980A031PB6, były hokeista „Młodości”, obecnie trener „Juniora Mińska”, członek drużyny hokejowej Prezydenta Republiki Białorusi.

Wolczek Pawał Uładzimirawicz, 04.09.1980 r.
Source: Telegraf.by

Na dowód jego udziału, załączamy biling z jego numeru telefonu komórkowego.

Biling numeru abonenta +375296499698 należącego do Wolczka P.
Source: Telegraf.by

6. Wolczek Żanetta Mikałajeuna

Wraz z mężem Wolczkiem P. na Placu Zmian znajdowała się Żanetta Mikałajeuna Wolczek, urodzona 17 stycznia 1978 r., N.I. 4170178E011PB8, z zawodu psycholog.

Zhaneta Volchak, born 17 JanuarŻanetta Mikałajeuna Wolczek, urodzona 17.01.1978 r.
Source: Telegraf.by

Biling numeru abonenta +375296091701 należącego do Wolczek Ż.

Source: Telegraf.by

Pracownicy SOBR:

7. Sarman Siargiej Wasiljewicz

Kapitan Siargiej Wasiljewicz Sarman, ur. 24 listopada 1983 r., N.I. 3241183B054PB2 był starszym grupy specjalnego oddziału szybkiego reagowania (jednostka wojskowa 3032, Mińsk), która zapewniała wsparcie siłowe ww. cywilom.

Sarman Siargiej Wasiljewicz, urodzony 24.11.1983 r.
Source: Telegraf.by

Biling numeru abonenta +375297016032 należącego do Sarman S.

Source: Telegraf.by

8. Anciufiejeu Siargiej Michajławicz

Starszy chorąży Anciufiejeu Siargiej Michajławicz, 06.05.1977 r., N.I. 3060577A042PB4, oficer SOBR (jednostka wojskowa 3032, Mińsk).

Anciufiejeu Siargiej Michajławicz, 06.05.1977 r.
Source: Telegraf.by

Biling numeru abonenta +375291370235 należącego do Anciufiejewa S.

Source: Telegraf.by

9. Bujkiewicz Aleg Igarawicz

Chorąży Bujkiewicz Aleg Igarawicz, ur. 7 maja 1991 r., N.I. 3070591C045PB0.

Bujkiewicz Aleg Igarawicz, urodzony 07.05.1991 r.
Source: Telegraf.by

Biling numeru abonenta +375298025765 należącego do Bujkiewicza O.

Source: Telegraf.by

10. Sawienka Raman Witaljewicz

Chorąży Sawienka Raman Witaljewicz, urodzony 13 czerwca 1994 r., N.I. 3130694C021PB7.

Sawienka Raman Witaljewicz, urodzony 13.06.1994 r.
Source: Telegraf.by

Biling numeru abonenta +375298066033 należącego do Sawienka R.

Source: Telegraf.by

11. Cimanouski Jaugieni Uładzimirawicz

Piątym członkiem grupy SOBR jest starszy chorąży Cimanouski Jaugieni Uładzimirawicz, urodzony 23.06.1990 r., N.I. 3230690E012PB4, pseudonim „Ciaż”, który został mu nadany ze względu na jego duże rozmiary i udział w zawodach sportowych w boksie i MMA.

Cimanouski Jaugueni Uładzimirawicz, urodzony 23.06.1990 r.
Source: Telegraf.by

Biling numeru abonenta +375292132148 należącego do Cimanouskiego J.

Source: Telegraf.by

Funkcjonariusze OMON:

12. Kuleszou Rusłan Alaksandrawicz

Członek drugiej grupy wsparcia siłowego – kpt. milicji Rusłan Alaksandrawicz Kuleszou, ur. 26 stycznia 1977 r., N.I. 3260177M100PB1, dowódca 7. kompanii 19 plutonu OMON GUVD Mińskiego Komitetu Wykonawczego (naszywka na mundurze z numerem „▼771”).

Jego lokalizację 11.11.2020 r. na Placu Zmian potwierdza również informacja o lokalizacji numeru telefonu komórkowego abonenta.

Biling numeru abonenta +375296294569 należącego do Kuleszowa R.
Source: Telegraf.by

13. Krywaszein Raman Alaksandrawicz

Chorąży milicji Raman Alaksandrawicz Krywaszein, urodzony 11 marca 1994 r., dowódca 7. kompanii 19 plutonu OMON GUVD Mińskiego Komitetu Wykonawczego (naszywka na mundurze z numerem „▼771”).

Krywaszein Raman Alaksandrawicz, urodzony 11.03.1994 r.
Source: Telegraf.by

Biling numeru abonenta +375293541319 należącego do Krywaszeina R.

Source: Telegraf.by

Pracownicy Centralnego Okręgowego Departamentu Spraw Wewnętrznych Mińska:

14. Babkou Alaksiej Walerjewicz

Naczelnik oddziału poszukiwań Wydziału Kryminalnego Centralnego Okręgowego Departamentu Spraw Wewnętrznych w Mińsku, pułkownik milicji Babkou Alaksiej Walerjewicz, ur. 06.06.1985 r., N.I. 3060685A032PB7 – urzędnik odpowiedzialny za wszystkie czynności podejmowane w wydziale milicji tego wieczoru.

Zgodnie z „Decyzją o utrzymaniu porządku publicznego w obwodzie centralnym Mińska z dnia 11 listopada 2020 r.”, Babkou A. był odpowiedzialnym pełniącym dyżur po MSW.

Decyzja o utrzymaniu porządku publicznego w obwodzie centralnym Mińska z 11 listopada 2020 r.
Source: Telegraf.by

Należy zauważyć, że Babkou A. odwiedził szpital pogotowia ratunkowego w nocy w dniu 12.11.2020 r. Potwierdza to biling numerów abonentów +375296683813 i +375336004986 należących do wskazanej osoby.

Source: Telegraf.by

O spójności działań tych osób świadczy dobitnie schemat ich połączeń telefonicznych między sobą:

Source: Telegraf.by

Wnioski

Tym samym na dzień dzisiejszy rzetelnie ustalono krąg osób, których działania (bezczynność) w tej sytuacji karno-prawnej wymagają oceny prawnej poprzez wszczęcie i przeprowadzenie wstępnego śledztwa w sprawie karnej:

1. Grupa działaczy niszczących wstęgi, która rozpoczęła konflikt na Placu Zmian, w rozwoju którego doszło do działań zmierzających do bezprawnego pozbawienia życia R.Bandarenki, celowo ukrywając znane im informacje o okolicznościach tego przestępstwa oraz osobach, w stosunku do których można wzbudzić podejrzenie jego wykonania (pojawiają się oznaki złośliwego chuligaństwa i niezgłoszenia przestępstwa, tj. część 2 art.339 i część 1 art.406 KK) – to:

 • Baskau Dzimitryj Jurjewicz, urodzony 25 sierpnia 1978 r.
 • Szakuta Dzimitryj Wiktarawicz, urodzony 7 sierpnia 1980 r.
 • Eismant Natalla Mikałajeuna, urodzona 16 lutego 1984 r.
 • Eismant Hanna Michajłauna, urodzona 16 lipca 1981 r.
 • Wolczek Pawał Uładzimirawicz, urodzony 4 września 1980 r.
 • Wolczek Żanetta Mikałajeuna, urodzona 17 stycznia 1978 r.

2. Funkcjonariusze SOBR (w ich minibusie Raman został zabrany z Placu Zmian i w nim, zgodnie z przechwyconą rozmową telefoniczną między Szakutą i Baskawym, jego bicie było kontynuowane), co do których istnieją wystarczające dowody, by wzbudzić wobec nich podejrzenia o umyślne uszkodzenie ciała R. Bandarenki z pobudek ideologicznej wrogości, które doprowadziło do śmierci tego ostatniego (istnieją oznaki kwalifikowanego zabójstwa, tj. p.14. część 2 art.139 KK) – to:

 • Sarman Siargiej Wasiljewicz, urodzony 24 listopada 1983 r.
 • Anciufiejeu Siariej Michajławicz, urodzony 6 maja 1977 r.
 • Bujkiewicz Aleg Igarawicz, urodzony 7 maja 1991 r.
 • Sawienka Raman Witaljewicz, urodzony 13 czerwca 1994 r.
 • Cimanowski Jaugieni Uładzimirawicz, urodzony 23 czerwca 1990 r. (przypuszczalnie to on na krótko przed załadowaniem Ramana do minibusa podniósł go, trzymając go za nogi i gwałtownie opuścił na ziemię, uderzając głową o powierzchnię).

3. Funkcjonariusze OMON, minibusem których R. Bandarenka został przewieziony do Centralnego Okręgowego Departamentu Spraw Wewnętrznych, gdzie przywieziono go nieprzytomnego, świadomie wprowadzając w błąd funkcjonariuszy SDO, że mężczyzna był rzekomo w stanie silnego odurzenia alkoholowego (istnieją oznaki współudziału w zabójstwie kwalifikowanym popełnionym w grupie z funkcjonariuszami SOBR, tj. p.14. część 2 art.139 KK) – to:

4. Pracownicy Centralnego Okręgowego Departamentu Spraw Wewnętrznych Mińska (odpowiedzialny oficer dyżurny i pracownicy służby dyżurów operacyjnych), które z naruszeniem ustalonego porządku, tj. bez tworzenia odpowiedniej dokumentacji, przyjęli R. Bandarenka pod swoją odpowiedzialność od milicji i nie zbadali go w odpowiednim czasie pod kątem konieczności udzielenia pomocy medycznej (występują oznaki bezczynności urzędnika, tj. część 3 art.425 KK) – to:

 • Babkou A. – osoba pełniąca dyżur w Centralnym Okręgowym Wydziale Spraw Wewnętrznych, Zastępca Kierownika Wydziału Spraw Wewnętrznych; 
 • oficer dyżurny.

Kontakt do inicjatywy BYPOL:
E-mail – [email protected]
Telegram – https://t.me/osb_by_pol/

Kanały BYPOL:
Telegram – https://t.me/by_pol/
Instagram – https://instagram.com/osb.bypol/
YouTube – https://www.youtube.com/channel/U