„Łukaszenka szykuje konstytucyjny zamach stanu”

4 stycznia 2021 | NZA Białoruś
Source: NZA Białoruś. Cover photos: president.gov.by

Proszę włączyć napisy i wybrać język w ustawieniach wideo.

Szef NZA Pawieł Latuszka nagrał oświadczenie o wielkim niebezpieczeństwie tzw. Ogólnobiałoruskiego Zgromadzenia Narodowego (tzw. OZN) i zapowiedział rychłe ogłoszenie planu przeciwdziałania „lutowemu zgromadzeniu antyludowemu”.

W czym jest niebezpieczeństwo tzw. OZN?

Pomysł Łukaszenki dotyczący nadania tzw. OZN statusu organu konstytucyjnego i przyjęcie poprawek do Konstytucji nigdzie nie zniknął. Przeszedł on jedynie do ust innych. Prawdziwy program tzw. OZN – przygotowanie kolejnego konstytucyjnego zamachu stanu, którego skutkiem może być oficjalne skonsolidowanie urzędników i posłów jako jedynego źródła władzy zamiast nas z Wami.

Co daje powód, żeby tak myśleć?

1) W wiadomościach, komunikatach prasowych i „opiniach” mediów lojalnych reżimowi, agentów rządowych, propagandystów i urzędników, pomysł zmiany Konstytucji zgodnie z poprawkami, które rzekomo zgłaszają „przedstawiciele narodu” na platformach dialogu, wciąż pojawia się między wierszami. Jednocześnie oficjalny program zgromadzenia jest starannie ukryty.

2) Na wydarzenia „Otwartego Dialogu” dopuszczano osoby wyłącznie z list. A w publikowanych materiałach z tych spotkań nie ma ani słowa o prawdziwych żądaniach narodowych.

3) Zamiast jawnych wyborów delegatów, zgodnie z Konstytucją i Ustawą „O zgromadzeniach republikańskich i lokalnych”, następuje samopowołanie. Posłowie, urzędnicy, przedstawiciele prorządowych stowarzyszeń publicznych, przedsiębiorstw państwowych itp. omijając prawo, wybierają sami siebie.

4) Oczywiste jest, że taki skład tzw. OZN jest powoływany z góry i wyłania się wyłącznie spośród swoich w jednym celu – stać się nowym organem konstytucyjnym, który reżim planuje wykorzystać w przyszłości zamiast wyborców.

Pawieł Łatuszka apeluje do Białorusinów, by nie lekceważyli niebezpieczeństwa tzw. OZN, jego wyraźnej anty-narodowości i przypomina, że naród jest nadal jedynym źródłem władzy i nie zamierzają nikomu jej przekazywać. Plan aktywnego przeciwdziałania tzw. OZN opracowany przez NZA i inicjatywę Uczciwi ludzie, zostanie ogłoszony w najbliższych dniach. Ani jeden z delegatów „lutowej schadzki” nie umknie odpowiedzi przed narodem i prawem.