Szef Komisji Helsińskiej zwrócił się do Departamentu Skarbu USA o nałożenie sankcji na białoruskie spółki państwowe

13 sierpnia 2020, 23:41, Głos Ameryki

Reuters. Na zdjęciu widoczny jest należący do państwa zakład „Bielaruśkalij” w Salihorsku.  Jest on jednym z największych eksporterów minerałów na Białorusi.

Ograniczenie dostępu do amerykańskiego systemu finansowego powinno być odpowiedzią na reżim Łukaszenki, który sfałszował wyniki wyborów i brutalnie stłumił masowe protesty obywateli.

Kongresmen Alsee Hastings, przewodniczący Komisji Helsińskiej Kongresu USA (Komisja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie), zwrócił się do administracji amerykańskiej o odcięcie dostępu do systemu finansowego USA dziewięciu dużym państwowym przedsiębiorstwom na Białorusi.

W liście, który powstał w wyniku okrutnego tłumienia pokojowych protestów na Białorusi po sfałszowaniu wyników wyborów prezydenckich 9 sierpnia, czytamy: 

Prezydent Alaksandr Łukaszenka gwałtownie tłumi pokojowe protesty na Białorusi i narusza międzynarodowe zobowiązania wyborcze, niedopuszczalne jest, aby Stany Zjednoczone współpracowały z tym brutalnym reżimem.

Hastings przypomniał, że w czerwcu 2006 r. władze amerykańskie wydały nakaz zablokowania własności osób odpowiedzialnych za podważanie procesów i instytucji demokratycznych na Białorusi w marcu 2006 r. oraz za tłumienie protestów:

Niestety, łamanie praw człowieka stało się charakterystyczną cechą reżimu Łukaszenki, a on robi to teraz bardziej agresywnie niż kiedykolwiek, starając się wyeliminować uczciwą konkurencję polityczną. Nigdy nie było bardziej odpowiedniego czasu na pełne wdrożenie tego dekretu i rozważenie rozszerzenia jego głównych celów poprzez dodatkowe działania podejmowane przez władzę wykonawczą.

Podczas wyborów prezydenckich na Białorusi w marcu 2006 r. Alsee Hastings przewodniczył międzynarodowej misji obserwacyjnej OBWE, w której uczestniczyło ponad 500 obserwatorów. W swoim sprawozdaniu zauważył, że „losowe korzystanie z władzy państwowej i masowe zatrzymania to lekceważenie podstawowych praw do wolności zgromadzeń, zrzeszania się i wypowiedzi, co budzi wątpliwości, co do gotowości władz do tolerowania konkurencji politycznej”.

Według agencji analitycznej „SPARK” w 2018 roku na liście najlepszych przedsiębiorstw na Białorusi znajdowało się co najmniej sześć instytucji należących do Komitetu Własności Państwowej Republiki. Wśród nich są przedsiębiorstwa zajmujące się rafinacją produktów naftowych, produkcją potasu i azotu oraz budową maszyn: Miński Zakład Ciągników, Grodzieński “Hrodna Azot”, BMZ (Białoruskie Metalurgiczne Zakłady w Žłobinie) – spółka zarządzająca holdingu „BMK”, „Bielaruśkalij”, „Białoruskie Przedsiębiorstwo Potasowe” i „Naftan”. W piśmie Hastingsa nie wymieniono nazw spółek, które proponuje się objąć sankcjami.