Podsumowanie wydarzeń na Białorusi: tydzień po wyborach

17 sierpnia 2020

Zachęcamy do zapoznania się z tłumaczeniami artykułów niezależnych mediów białoruskich dostępnych w 6 językach: angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim, włoskim i polskim.

Wideo w języku angielskim zanjdują się tutaj: https://www.facebook.com/prayforbelarus/videos/

Przetłumaczone artykuły w 6 językach tutaj: Google Disk

Notka :

9 sierpnia na Białorusi odbyły się wybory prezydenckie. Są to szóste wybory, w których zwycięzcą został Aleksander Łukaszenko (1994, 2001, 2006, 2010, 2015, 2020). Tym samym Łukaszenka jest niezmiennym prezydentem Białorusi od 26 lat, a jego główni przeciwnicy często trafiają za kraty z powodu zarzutów karnych.

Kampania wyborcza w 2020 roku charakteryzowała się przedterminowymi aresztowaniami przeciwników prezydenta. W ten sposób znany bloger Siarhiej Cichanouski, kandydat na prezydenta, został uwięziony w maju, po prowokacji na jednym z wieców przedwyborczych, później w państwowej telewizji pokazano materiał, jakoby za jego sofą znaleziono 900 000 dolarów.

Jego żona, Swiatłana Cichanouska postanawia wystartować w wyborach prezydenckich zamiast męża i zostaje zarejestrowana jako kandydatka na prezydenta. Po aresztowaniach i groźbach w kierunku innych popularnych kandydatów – Viktara Babaryki i Valeryja Capkały, a także odmowie zarejestrowania ich jako kandydatów, ich sztaby wyborcze zjednoczyły się wokół jednej kandydatki: Swiatłany Cichanouskiej.

Na wiecach przedwyborczych zjednoczonego sztabu w różnych miastach Białorusi gromadziły się tłumy zwolenników opozycji. W dniu wyborów obywatele Białorusi odnotowali takie naruszenia procesu wyborczego jak dopisywanie głosów, uniemożliwianie pracy obserwatorom i ich nieobecność w lokalach wyborczych, brak możliwości głosowania w ambasadach kraju za granicą.

Przewodnicząca Centralna Komisja Republiki Białorusi ds. Wyborów i Prowadzenia Referendów Krajowych  Lidzija Jarmoszyna stwierdza ważność wyborów, a zwycięzcą został Alaksandr Łukaszenka (80,1% głosów). Takie wyniki wywołują falę protestów w całym kraju.

Zdjęcie tygodnia. Ważne

9 sierpnia :

1.       Zatrzymanie niezależnych obserwatorów.

Od momentu rozpoczęcia przedterminowego głosowania białoruscy niezależni obserwatorzy nie mieli wstępu do lokali wyborczych. Ich praca była utrudniona. Członkowie komisji monitorujących (głównie nauczyciele i przedstawiciele przedsiębiorstw) wezwali na obserwatorów policję i OMON. Obserwatorzy zostali zatrzymani na podstawie artykułu karnego „za chuligaństwo”.

2.       W dniu wyborów rozpoczęły się masowe protesty, które trwają do dziś.

Zdjęcie: Vadzim Zamiroŭski, tut.by.

Теkst 28.

3.       W kraju wyłączono Internet. Za oficjalną przyczynę podano „ataki z zewnątrz”. Dokładna analiza przyczyn nie ujawniła jednak ani jednego ataku DOS na Białoruś. Internet nie był dostępny od 9 do 11 sierpnia. W pozostałych dniach pracował z przerwami. W tym samym czasie swobodnie można było przeglądać jedynie państwowe serwisy informacyjne.

4.      Gwałtowne zatrzymania pokojowych demonstrantów w całej Białorusi. Ludzie są bici, przechodnie bezpodstawnie zatrzymywani. Funkcjonariusze ochrony rozbijają przejeżdżające samochody. Ludzie znikają. Aresztowani są torturowani i zastraszani.

Тekst 14, tekst 15, tekst 16, tekst 22, tekst 27, tekst 37, tekst 38, tekst 45, tekst 46, tekst 52, tekst 53, tekst 56, tekst 60.

Zdjęcie : Vadzim Zamiroŭski, tut.by.

5.       Już od pierwszych dni przeciwko pokojowym demonstrantom używano granatów hukowych i gumowych kul. Granaty były również wrzucane do mieszkań w budynkach mieszkalnych.

 Тekst  6, tekst 13

6.       OMON celowo zatrzymuje dziennikarzy. W trakcie jednego z dni protestów wystrzelono gumowymi kulami w osobę w kamizelce „Press”. Niektórzy dziennikarze bali się później je nosić.

 Тekst 20.

10 sierpnia:

7.      Ludzie tworzą łańcuchy solidarności w całym kraju, nie tylko w dużych miastach, ale także w małych wioskach.

8.      Swiatłana Cichanouska składa skargę do Centralnej Komisja Republiki Białorusi ds. Wyborów i Prowadzenia Referendów Krajowych (CEC) i znika na 7 godzin. Następnie pojawiają się 2 wiadomości wideo, w jednym z których Cichanouska czyta z kartki papieru oświadczenie w biurze szefa CEC Lidziji Jarmoszynaj. W drugim nagraniu Swiatłana wyjaśniła, że ​​jest teraz na Litwie, ponieważ władze postawiły ją przed okrutnym wyborem.

Tekst 50.

9.      10 sierpnia tuż przy stacji metra Puszkinskaja w Mińsku ginie pokojowy demonstrant Alaksandr Tarajkoŭski. Początkowo Ministerstwo Spraw Wewnętrznych twierdzi, że śmierć nastąpiła na skutek ładunku wybuchowego, który chciał rzucić w OMON. 15 sierpnia zostały opublikowane filmy i zdjęcia które wyraźnie wskazywały, że mężczyzna został postrzelony przez siły bezpieczeństwa.

Тekst 1, tekst 62.

Zdjęcie: Mscislaŭ Čarnoŭ, TUT.BY via AP/TASS

11 sierpnia :

10.   Siły bezpieczeństwa nadal bezprawnie używają siły wobec pokojowych demonstrantów. Kobiety w bieli z kwiatami wychodzą na ulice i tworzą łańcuchy solidarności. Inicjatywa ta trwa kilka dni i odbywa się na terenie całego kraju.

Тekst 17, tekst 29.

11.      Początek strajków największych przedsiębiorstw na Białorusi.

12.   Swiatłana Cichanouska wzywa burmistrzów miast do wyznaczenia pokojowych demonstracji na 15 i 16 sierpnia. Swietłana proponuje również utworzenie rady koordynacyjnej, w skład której wejdą przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego.

13.   Białorusini jednoczą się we wzajemnej pomocy. Wolontariusze pełnią służbę w pobliżu aresztu śledczego i pomagają w sporządzaniu list zatrzymanych. Przywożą jedzenie i ciepłe ubrania na Akrestino, do Żodino, Słucka. Według niezweryfikowanych informacji więźniowie są również wywożeni z Akrestino więźniarkami i wyrzucani w nocy na ulice.

12 sierpnia :

14.   Przetrzymywany w więzieniu w Homlu 25-letni Alaksandr Vichor zginął. Został zatrzymany gdy jechał do swojej dziewczyny, a nie na wiecu protestacyjnym. Alaksandr cierpiał na niewydolność serca i po zgłoszeniu prośby o pomoc, został zabrany do przychodni neuropsychiatrycznej. Lekarze poinformowali rodzinę o obrzęku mózgu. Jednak przez długi czas rodzice nie otrzymywali oficjalnych informacji o stanie zdrowia. Później, 9 sierpnia, funkcjonariusze organów ścigania poinformowali matkę zatrzymanego, że Vichor zmarł z przedawkowania. 10 sierpnia Vichor dodzwonił się do matki z więzienia, aby powiedzieć, że został zatrzymany. Młody człowiek był kandydatem na mistrza sportu w pływaniu.

Тekst 23, tekst 44.

15.   Lekarze wyjeżdżają na wiec solidarności, tam zostaje zatrzymany intesywista, lekarz ratunkowego oddziału intensywnej terapii. Ponad 400 nauczycieli pisze otwarte listy do władz, policji i OMONu.

Тekst 33, tekst 34.

13 sierpnia :

16.   Ambasadorowie krajów UE złożyli kwiaty niedaleko stacji metra Puškinskaja, w miejscu, gdzie zginął demonstrant Alaksandr Tarajkoŭski.

Тekst 39.

17.   Aresztowanych zaczynają masowo wypuszczać z aresztów śledczych. Społeczeństwo dowiaduje się o okrucieństwach i torturowaniu więźniów. W sieci pojawiają się przerażające zdjęcia, wiele osób jest w szpitalach i na oddziałach intensywnej terapii. Około 80 osób zaginęło.

Тekst 63.

15 sierpnia :

18.   Osobom aresztowanym nie zwracają rzeczy osobistych. Kilka osób, które przybyły 15 sierpnia po odbiór swoich rzeczy, zostały ponownie zatrzymane i nikt nie ma informacji, w którym miejscu obecnie przebywają. 

19.   Przez tydzień prawnicy nie są wpuszczani do Viktara Babaryka, który do dziś znajduje się w areszcie tymczasowym

Тekst 41.

20.   15 sierpnia rozpoczął się strajk pracowników telewizji państwowej

Тekst 66.

21.   Posłom Parlamentu Europejskiego nie pozwolono wjechać na Białoruś. 15 sierpnia mieli się spotkać z dziennikarzami relacjonującymi protesty.

Тekst 59.

16 sierpnia :

22.   Ludzie z całego kraju są zwożeni do Mińska na prorządowe zgromadzenie. Wielu z nich stanęło przed wyborem: wziąć udział lub stracić pracę. Aleksander Łukaszenko deklaruje na wiecu: „Nawet martwy, nie pozwolę oddać kraju”.

Тekst 64, tekst 67.

23.   W odpowiedzi na prorządowe wiece ludzie w stolicy i regionach masowo wychodzą na ulice. W centrum Mińska, według szacunków tut.by, zebrało się ponad 200 tys. osób, co stanowi 1/10 całej populacji miasta. W wielu miastach i małych miasteczkach ludzie też masowo wychodzą na ulicę z hasłami „Odejdź”, „Trybunał”, „Nie zapomnimy, nie wybaczymy” i podobnymi.

Zdjęcie : Photographers against.

—————————————————–

Interaktywna mapa protestów na Białorusi i działań solidarnościowych na świecie – 2020: tekst 57.

Platforma ‘Hołas’ (pl. Głos) opublikowała wstępną analizę wyników wyborów

Inicjatywa “Hołas” umożliwiała głosowanie alternatywne. W tym celu należało zrobić zdjęcie obu stron formularza głosowania podczas wyborów, a następnie przesłać te zdjęcia do bota czatowego w aplikacji Telegram lub Viber.

Za pomocą platformy „Hołas” w wielu lokalach wyborczych ujawniono fałszerstwa.

W 989 lokalach wyborczych (17% ogółu), zgodnie z oficjalnymi protokołami, Swiatłana Cichanouska zdobyła 393 193 głosów. To 66,8% ze wszystkich 588 622 głosów, które według CKW uzyskała kandydatka w wyborach prezydenckich.

Więcej tu : tekst 51.

—————————————————–

KONTAKT. Potrzebujesz więcej informacji? Szukasz naocznych świadków lub uczestników? Skontaktuj się z nami :

Anna Pilipenka 

[email protected]

+491745275858 (połączenia telefoniczne)

+375296384608 (Messenger)

+375296384608 (messenger)