Litwa pomaga protestującej Białorusi

18.08.2020

Na Litwie wystartowała inicjatywa obywatelska mająca na celu zebranie środków dla protestujących na Białorusi Freedom First. Go Belarus!

“To jest ważne nie tylko dla przetrwania Białorusi, ale i dla bezpieczności narodowej Litwy”, ─ mówi jedna z organizatorów akcji Agnė Zalanskaitė. W 2014 roku Agnė Zalanskaitė stworzyła pierwszą na świecie misję pomocy medycznej dla Majdanu.

Zebrane dzięki inicjatywie środki przeznaczone zostaną na spłatę grzywien, pomoc prawną oraz leczenie poszkodowanych.

Do inicjatywy Freedom First. Go Belarus! dołączyło się wielu znanych Litwinów. Publicysta Donatas Puslys zadeklarował, że dziś jesteśmy świadkami przełomu historycznego na Białorusi:

─ Zobaczymy, czy będzie przełom polityczny i czy ujrzymy koniec epoki Łukaszenki. Jednak przełom w świadomości społeczności już nastąpił, bo obywatele nie boją się już mówić tyranowi że jest nagi i nawet przemoc nie zmusza ich do milczenia. Odwrotnie, przemoc ośmiela tych, którzy decydują się na wyrażenie swojego głosu i wyjście na ulicę. Dobrze, że na Litwie pojawiają się różne inicjatywy, które wzywają do solidarności z białoruskim społeczeństwem obywatelskim.

Litwini mogą zadzwonić na krótki numer 1458 przekazując 5 euro lub dokonać przelewu na konto organizacji na rzecz obrony praw człowieka Białoruski Dom Praw Człowieka imienia Barysa Zwoskaŭa. W ciągu 3 dni swojego istnienia litewska inicjatywa Freedom First. Go Belarus! zebrała ponad 10 000 euro. Wszystkie zebrane pieniądze Freedom First. Go Belarus! przekaże społecznej inicjatywie By_Help, która dotychczas pomagała Białorusinom, poszkodowanym podczas pokojowych protestów w 2017 roku.