Białoruś | 17. tydzień protestów (30 listopada – 6 grudnia)

Nawet ci, którzy bronią Łukaszenki, śmieją się z niego

8 grudnia 2020 | BYHelp-Mediagroup
Source: Voice of Belarus. Cover photos: Taken from the video.

Włączcie napisy i wybierzcie język w ustawieniach wideo.

Wycieki nagrań z kamer funkcjonariuszy wskazują, że nawet ci, którzy mają go chronić, śmieją się z Łukaszenki. Jednocześnie Łukaszenko bezskutecznie próbuje przestraszyć Kreml, że NATO jest na granicy z Białorusią i chce połknąć ten kraj. Dyktator stara się maksymalnie zastraszyć swój naród: na przemarszu emerytów dochodzi do aresztowań, wobec ludzi stosuje się gaz łzawiący, a nawet księża trafiają do aresztu za swoją pozycję obywatelską. Ale Białorusini wciąż wychodzą. Protest przybiera zupełnie inne formy: od publikacji filmów protestacyjnych na portalach społecznościowych, kończąc na marszach osiedlowych, które odbywają się nie tylko w niedziele, ale także w inne dni tygodnia. „Wychodzę” – słowa zmarłego Ramana Bandarenki stały się kolejnym symbolem walki Białorusinów o swoją przyszłość.

Subskrybuj nasz kanał.