Belarus Daily | 9 mar

Konsul RP został poproszony o opuszczenie kraju; ambasador Rosji odmówił spotkania z Radą Koordynacyjną; Białorusini, którzy otrzymali pomoc w opłaceniu grzywien z funduszy, zostali świadkami w sprawie karnej; pojawiło się nagranie, na którym protestujący byli znakowani farbą

9 marca 2021 | Voice of Belarus
Studenci Uniwersytetu Państwowego w Połocku ogolili głowy na znak solidarności z więźniami politycznymi (# wolność dla studentów).
Source: youtube.com/Studenstva Belarus

Ambasador Rosji wyjaśnił, dlaczego odmówił spotkania z Radą Koordynacyjną

Ambasador Rosji na Białorusi Dmitrij Mezentsev opowiedział, że otrzymywał od Rady Koordynacyjnej (RK) prośbę o spotkanie w celu ustalenia kierunków współpracy z Federacją Rosyjską. Spotkanie nie odbyło się z tego powodu, że dyplomata nie rozumie, czym jest RK, bo przecież są to „ludzie, których nikt nigdy nie wybierał, ludzie, nie obdarzeni zaufaniem milionów wyborców”.

Ambasador Rosji porównał Radę do jednego ze stowarzyszeń publicznych – na przykład „stowarzyszenia miłośników książek”.

Dmitrij Mezentsev.
Source: TUT.BY

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Białorusi zwróciło się do Konsula Konsulatu Generalnego RP w Brześciu z wnioskiem o opuszczenie kraju

MSZ Białorusi poprosiło Konsul Konsulatu Generalnego RP w Brześciu Jerzego Timofiejuka o opuszczenie terytorium Białorusi. 28 lutego on wziął udział w nieoficjalnym wydarzeniu poświęconym „Dniu Żołnierzy Wyklętych”. MSZ stwierdziło, że jest to „rażące naruszenie zobowiązań strony polskiej w zakresie zapobiegania gloryfikacji nazizmu”.

Szef KGB zaczął straszyć prowokacjami

Iwan Cierciel.
Source: TUT.BY

W przeddzień Dnia Wolności 25 marca, kiedy spodziewany jest kolejny wzrost aktywności protestujących, szef KGB Białorusi Iwan Cierciel opowiedział Łukaszence o rzekomych planach destabilizacji sytuacji na Białorusi, o narastaniu zagrożeń terrorystycznych „ze strony państw ościennych”. A po spotkaniu dziennikarzom mówił o „ośrodkach wywrotowych”, „zainteresowanych kręgach politycznych” oraz o zatrzymaniu grupy ludzi z bronią.

W międzyczasie przedstawiciele partii i stowarzyszeń opozycyjnych złożyli dziś wniosek do Komitetu Wykonawczego Miasta Mińska o pozwolenie na obchody Dnia Wolności.

Białorusini, którzy otrzymali pomoc w zapłaceniu grzywny na podstawie art. 23.34, zostali oskarżeni w sprawie karnej

Wszczęto sprawę karną przeciwko kilku członkom zespołu By_Help. W związku z tym osoby, którym By_Help pomogło w opłaceniu grzywien, są wzywane na przesłuchanie do Departamentu Dochodzeń Finansowych i Komitetu Śledczego. Białorusinów pytają o to, kto i w jaki sposób zapłacił ich grzywny. 

Lekarz skazany w sprawie „0 promili” wróci do pracy 

Arciom Sarokin, anestezjolog ze szpitala w Mińsku, skazany w sprawie „0 promili”, wróci do pracy z pacjentami 16 marca. Teraz jest w domu – wziął urlop, aby dojść do siebie po długim przebywaniu w areszcie i pobyć z rodziną.

Lekarz Arciom Sarokin i dziennikarka TUT.BY Kaciaryna Barysiewicz zostali oskarżeni o ujawnienie tajemnicy lekarskiej dotyczącej stanu zmarłego Ramana Bandarenki. 2 marca ogłoszono wyrok: dla lekarza – dwa lata w kolonii z rocznym odroczeniem, dla dziennikarki – sześć miesięcy w kolonii. Pozostaje ona w areszcie.

Arciom Sarokin.
Source: t.me/tutby_official

Dziś okazało się, że transplantolog Dzimitryj Charkow ogłosił, że odchodzi z Mińskiego Naukowo-Praktycznego Centrum Chirurgii, Transplantologii i Hematologii w znak solidarności z Uładzimirem Martawem – ordynatorem oddziału intensywnej terapii Szpitala Ratunkowego w Witebsku, którego umowa nie została przedłużona.

Dzimitryj Charkow (w białym czepku) przeprowadza przeszczep nerki i trzustki. Mińsk, 2013 r.
Source: TUT.BY

Reżim w dalszym ciągu kaleczy losy ludzi

Kolejne potwierdzenie okrucieństw ze strony sił bezpieczeństwa latem 2020 roku pojawiło się w nowym nagraniu od BYPOL. Pokazuje ono, że zatrzymani byli znakowani farbą. Funkcjonariusze sił bezpieczeństwa robiły to w celu identyfikacji zatrzymanych i oznaczenia szczególnego traktowania w stosunku do nich. Podobną praktykę stosowano w nazistowskich obozach koncentracyjnych.

Więźniarka polityczna studentka Asia Bulybienka.
Source: t.me/nashaniva

W Mińsku w sprawie karnej dotyczącej masowych zamieszek sądzona jest więźniarka polityczna Alaksandra Patriasajewa. Jest oskarżona o to, że w nocy z 10 na 11 sierpnia i w kolejnych dniach stawiała barykady, rzucała petardami i nie podporządkowywała się prawnym żądaniom władz. Oskarżona wyjaśniła sądowi, że przebywała w miejscach, w których odbywały się protesty, aby udzielać pomocy medycznej ofiarom działań funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa – opatrywać rany i podawać środki przeciwbólowe.

Pierwszy raz Alaksandrę Patriasajewą zatrzymano w Mińsku w nocy z 10 na 11 sierpnia. Przez trzy dni przebywała w areszcie przy ulicy Akrestsina, gdzie według niej była torturowana: była poniżana, obrażana, grożono jej gwałtem. Alaksandra próbowała złożyć wniosek do Komitetu Śledczego, ale odmówiono jej przyjęcia.

Alaksandra Patriasajewa.
Source: Viasna Human Rights Centre

Taksówkarz z Grodna Alaksiej Lapa przekroczył granicę białorusko-litewską i wystąpił o azyl polityczny na Litwie. Podczas aresztowania Alaksiej został dotkliwie pobity przez OMON, a przeciwko mężczyźnie wszczęto postępowanie karne o przemoc wobec funkcjonariuszy milicji. 3 marca miał przemawiać w sądzie rejonu Kastrycznickiego w Grodnie z mową końcową – i czekać na wyrok sędziego. Mieszkaniec Grodna był pewien, że trafi do więzienia, więc zdecydował się na ucieczkę z kraju.

Alaksiej Lapa.
Source: TUT.BY

For more information on the events of 9 March 2021, please visit Infocenter Free Belarus 2020: