Belarus Daily | 5 maj

Skarga przeciwko Łukaszence została podana do niemieckiej prokuratury; G7 wezwała władze Białorusi do przeprowadzenia nowych wyborów prezydenckich pod nadzorem międzynarodowym; nielegalny rząd zarabia na przemycie i wpłatach środków z budżetu państwa na konta zagraniczne

5 maja 2021 | Voice of Belarus
Source: t.me/belamova

Skarga przeciwko Łukaszence została podana do niemieckiej prokuratury

Według niemieckiej agencji dpa czterech niemieckich prawników złożyło skargę w imieniu dziesięciu Białorusinów do Prokuratury Federalnej Niemiec w celu wszczęcia postępowania karnego przeciwko Aliaksandrowi Łukaszence. Oświadczenie złożono w związku z użyciem przemocy wobec ludności cywilnej na Białorusi na tle pokojowych protestów, które rozpoczęły się po wyborach prezydenckich w sierpniu 2020 roku. 

W oświadczeniu prawnicy odwołują się do tzw. jurysdykcji uniwersalnej, w ramach której możliwe jest ściganie przestępstw zabronionych przez prawo międzynarodowe, w tym popełnionych w innych państwach.

Proces składania skargi na zbrodnię przeciwko ludzkości został zainicjowany przez białoruską diasporę w Niemczech. „To pierwszy krok w kierunku nieuchronnego uznania reżimu za organizację terrorystyczną ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami” – stwierdził przedstawiciel diaspory.

Source: Deutsche Welle

Kraje G7 wezwały dyktatora do przeprowadzenia nowych wyborów prezydenckich pod nadzorem międzynarodowym

Ministrowie spraw zagranicznych krajów G7 w czasie spotkania w Londynie zwrócili uwagę na kwestię białoruską. Wezwali dyktatora do przeprowadzenia nowych wyborów prezydenckich pod nadzorem międzynarodowym, zażądali zaprzestania nielegalnej przemocy i uwolnienia wszystkich więźniów politycznych.

Trzy duże partie przemytu papierosów zostały zatrzymane przez polskich i litewskich celników

Source: NAVINY.BY

W Polsce zatrzymano partię z 653 tysięcy paczek białoruskich papierosów o wartości 2,5 miliona dolarów. Zgodnie z dokumentami przewozowymi ładunkiem była wełna mineralna. Kierowca bez problemu przekroczył białorusko-litewską granicę, ale ładunek został zatrzymany przez polskich celników podczas próby wjazdu z Litwy. 

Na samej Litwie celnicy zatrzymali jednocześnie dwie przesyłki. Jedna z nich zawierała 350.000 paczek papierosów o wartości 980 tysięcy euro. W drugiej partii zostało wykryto 30 500 paczek papierosów o wartości 112 tysięcy euro, które byli ukryte w ciężarówce przewożącej nawozy przez Belaruskali.

Wszystkie skonfiskowane papierosy były wyprodukowane w grodzieńskiej fabryce tytoniu „Niemen”.

Białoruś jest głównym dostawcą nielegalnych papierosów do Unii Europejskiej i Rosji, a przemyt rośnie z każdym rokiem. Jak wynika z badania BELSATu, odsetek przemytu tytoniu przez osoby prywatne jest mały w ogólnym nielegalnym eksporcie białoruskich papierosów. Większość jest eksportowana na skalę przemysłową przy aktywnym wsparciu władz państwa i celowej bezczynności organów ścigania.

Głównym beneficjentem tego przemytu jest jeden z „finansowych podpór” rodziny Łukaszenki Aliaksej Aleksin, który kontroluje sprzedaż z państwowej fabryki tytoniu „Niemen”, a także posiada własną fabrykę papierosów.

Valieryj Capkała: „Łukaszenka kradnie pieniądze Białorusinów”

Source: euroradio

Valieryj Capkała wydał mały film śledczy o tym, jak rodzina Łukaszenki wpłaca środki z budżetu państwa na konta zagraniczne.

Według niego, straty finansowe największych białoruskich przedsiębiorstw państwowych nie są spowodowane kryzysem gospodarczym, ale wycofaniem kapitału na dużą skalę, które przyspieszyło po wydarzeniach z sierpnia 2020 roku. Na przykładzie schematów korupcyjnych w działalności centrum danych beCloud Capkała pokazał, że z budżetu Białorusi zniknęło około pół miliarda dolarów. 

„Podczas gdy reżim wycofuje ostatnie pieniądze z Białorusi, naiwni głupcy są bezczynni lub bronią iluzji stabilności i są najbardziej bezczelnym, pozbawionym skrupułów złodziejem dzisiejszych czasów. Ich dzisiejsze działania bezpośrednio zagrażają niepodległości kraju i perspektywom jego rozwoju” – powiedział Capkała.