Belarus Daily | 24 mar

Rada Praw Człowieka ONZ przyjęła rezolucję w sprawie Białorusi; nowa platforma międzynarodowa rozpoczęła zbieranie faktów odnośnie tortur na Białorusi; w przeddzień Dnia Wolności miały miejsce kolejne rewizje, przesłuchania i zatrzymania; adwokaci broniący „politycznych” oskarżonych pozbawiani są licencji

24 marca 2021 | Voice of Belarus
„Dzień Wolności – 2021” Autor: Uładzimir Cesler.
Source: t.me/gazetaby

Rada Praw Człowieka ONZ przyjmuje rezolucję w sprawie Białorusi

Rada Praw Człowieka ONZ stworzy oddział, który będzie zbierał dowody stosowania tortur i nadmiernej siły przez białoruskie władze podczas rozpraszania protestów. Będzie to międzynarodowy zespół składający się z około 20 śledczych i innych pracowników, na który ONZ przeznaczy budżet w wysokości 2,5 miliona dolarów.

Taki krok jest przewidziany nową rezolucją Rady Praw Człowieka ONZ, przyjęta dziś przez dwadzieścia państw członkowskich z inicjatywy UE. Wysoka Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka Michelle Bachelet wezwała Mińsk do uwolnienia osób nielegalnie aresztowanych podczas protestów oraz do zbadania około 2.000 skarg dotyczących tortur i znęcania się w aresztach.

Białoruskie MSZ uznało rezolucję ONZ za odrażającą.

Source: twitter.com/UN Human Rights Council

Międzynarodowa platforma zaczęła gromadzić fakty dotyczące tortur, które mogą stanowić podstawę spraw karnych

Stany Zjednoczone, Niemcy i 17 innych krajów ogłosiły utworzenie „Międzynarodowej Platformy Odpowiedzialności dla Białorusi” (IAPB) w celu zbierania dowodów codziennych naruszeń praw człowieka na Białorusi. Celem inicjatywy jest postawienie winnych przed wymiarem sprawiedliwości.

Na czele niezależnej platformy staną Duński Instytut przeciwko Torturom (DIGNITY), białoruskie centrum praw człowieka „Wiasna” oraz międzynarodowa organizacja praw człowieka „Redress”. Nowa platforma będzie odpowiedzialna za „gromadzenie, weryfikację i przechowywanie informacji, dokumentacji i dowodów poważnych naruszeń” popełnionych przed wyborami prezydenckimi na Białorusi w 2020 r. i po nich.

Departament Stanu poinformował, że materiały zebrane przez IAPB będą przekazywane śledczym ONZ, gdy tylko ich oddział zacznie działać i będą używane w niezależnych dochodzeniach i procesach karnych na szczeblu krajowym, regionalnym i międzynarodowym.

Kolejne rewizje, przesłuchania i zatrzymania mają miejsce w przeddzień Dnia Wolności

Poranek w przeddzień święta narodowego Dnia Wolności rozpoczął się od serii przeszukiwań w domach blogerów, aktywistów i tych, którzy zostali już zatrzymani po wydarzeniach sierpniowych.

Szef organizacji praw człowieka „Białoruski Komitet Helsiński” Aleg Gulak został wezwany na przesłuchanie do Komitetu Śledczego w charakterze świadka w sprawie karnej. Na przesłuchaniu w charakterze świadka był również wiceprzewodniczący Białoruskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Barys Garecki.

W Nowopołocku zatrzymano uczestników strajku w fabryce „Naftan”, którzy pojawili się w filmie popierającym „Głos” (platforma do głosowania online). Zatrzymano także administratorów jednego z kanałów Telegramu.

Biało-czerwono-biała flaga została wywieszona w głównym budynku Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego z widokiem na Plac Niepodległości w Mińsku. Natychmiast zamknięto wyjście dla studentów, na uczelnię przybyło białoruskie ZOMO.
Source: TUT.BY

W Dniu Wolności możliwe są prowokacje

Inicjatywa BYPOL i były urzędnik ds. bezpieczeństwa Ihar Makar oświadczyli, że mają informacje o zbliżających się prowokacjach władz w dniu 25 marca podczas obchodów Dnia Wolności.

Jak informuje BYPOL, Komitet Bezpieczeństwa Państwa przygotowuje się do popełnienia aktu terrorystycznego w jednym z budynków organów spraw wewnętrznych.

Dziś widziano samochody saperskie w pobliżu budynków struktur siłowych, a we wszystkich wydziałach milicji podjęto dodatkowe środki bezpieczeństwa – MSW chroni swoje budynki przed KGB? Warto zauważyć, że wcześniej białoruska milicja ostrzegała przed prowokacjami, ale ze strony protestujących.

Ministerstwo Sprawiedliwości cofnęło licencje kilku prawnikom – prowadzili oni „sprawy polityczne”

Komisja Kwalifikacyjna ds. Działalności Adwokatów pozbawiła licencji 9 prawników. Wcześniej sześciu kolejnych prawników straciło licencje. Wszyscy prawnicy, którzy zostali bez zezwolenia, byli zaangażowani w obronę praw i interesów oskarżonych na podstawie artykułów „politycznych”.

Podczas 46. posiedzenia Rady Praw Człowieka ONZ Wysoki Komisarz ONZ mówiła także o presji na białoruskich prawników zaangażowanych w sprawy polityczne.

Wśród prawników pozbawionych licencji jest Siargiej Zikracki, przez wiele lat reprezentował on interesy dziennikarzy.
Source: TUT.BY

Tłumaczka została skazana na ograniczenie wolności za policzek dziennikarzowi państwowej stacji telewizyjnej

Sąd skazał tłumaczkę Wolgę Kałacką, która w listopadzie spoliczkowała prezentera państwowej telewizji Grygoryja Azarenkę. Pomimo pojednania stron, Wolga została uznana za winną i otrzymała dwa lata ograniczenia wolności. Tłumaczka została zwolniona na sali sądowej.

Source: TUT.BY

For more information on the events of 22-24 March 2021, please visit Infocenter Free Belarus 2020: