Belarus Daily | 23 gru

Wyrzuceni studenci są „karani” przez powołanie do wojska, ujawniono przestępczy schemat przemytu papierosów do Europy – niemiecka diaspora rozpoczęła serię pikiet przeciwko partnerom Oleksina, Brytyjskie MSZ stanęło w obronie dziennikarzy Białoruskiego Klubu Prasowego, główna skrzypaczka Teatru Bolszoj opowiedziała o wyrzucaniu artystów z pracy

23 grudnia 2020 | BYHelp-Mediagroup
judjement day
„Sądny dzień” Władzimira Cieslera.
Source: facebook.com/vtsesler

Na Białorusi studenci trafiają do wojska za udział w pokojowych wiecach

Na Białorusi służba wojskowa jest obowiązkowa dla wszystkich mężczyzn powyżej 18 roku życia. Jednocześnie odroczenie służby wojskowej przysługuje między innymi studentom szkół wyższych. Jeśli mężczyzna nie jest studentem, to w wieku od 18 do 27 lat jest zobowiązany do odbycia służby wojskowej. W przypadku osób zobowiązanych do odbycia służby wojskowej bez wyższego wykształcenia okres ten wynosi 1,5 roku. Jednocześnie znane są przypadki okrutnego traktowania żołnierzy, bezprawia, samobójstw i zabójstw.

W październiku tego roku kilku studentów BNTU zostało skreślonych z listy studentów za udział w pokojowych akcjach. Wówczas wręczono im wezwania do wojskowego biura rejestracji i poboru. Studenci złożyli pozew w sądzie, uważając nakaz wydalenia z uniwersytetu za bezprawny. Za jakie konkretnie naruszenie zostali wydaleni, nie jest napisane w rozporządzeniu. BNTU celowo przeciąga sprawy sądowe, aby chłopaki trafili do wojska podczas jesiennego poboru, który jakby celowo został przedłużony do 1 stycznia 2021. Dziś co najmniej czterech nielegalnie wydalonych studentów trafiło do wojska. Jeden z nich został zabrany prosto z przejścia granicznego, kiedy wyjeżdżał z Białorusi. Inny nie ma wykonanej komisji lekarskiej, która ma potwierdzić zdatność do służby lub wprowadzić ograniczenia zdrowotne do służby wojskowej. Mimo to chłopak został zabrany do służby w Słucku. Inny mężczyzna napisał w kanale Telegramu BNTU 97% że o 6 rano otrzymał telefon, że o 7 rano zostaje powołany do wojska bez żadnego wyjaśnienia. Potem z mężczyzną kontakt się urwał. Nie wiadomo, jaki będzie stosunek do chłopaków w jednostkach wojskowych, czy będzie cichy rozkaz traktować ich ostro. Łukaszenka wielokrotnie groził studentom poborem do wojska lub wydaleniem z uniwersytetu za udział w protestach.

Belarus Army
Source: adukar.by

W ramach zakrojonego na szeroką skalę schematu nielegalnego handlu papierosami większość przemytu pochodzi z Białorusi

Europejska organizacja policyjna Europol wykryła schemat nielegalnego handlu papierosami. Operacją zarządzały służby celne Litwy i Wielkiej Brytanii. Papierosy trafiły na czarny rynek UE, omijając kontrole celne, powodując przy tym straty podatkowe w wysokości milionów euro. Skonfiskowano 67 milionów papierosów i 2,6 tony tytoniu o łącznej wartości na prawie 36 milionów euro. Większość skonfiskowanych papierosów – 88% wyprodukowano na Białorusi. Przy czym zdolności produkcyjne białoruskich fabryk tytoniu są co najmniej dwukrotnie większe niż potrzeby białoruskiego rynku. Firma Aleksieja Oleksina jest jedynym operatorem sprzedaży największej fabryki tytoniu na Białorusi „Niemen”. On również otworzył fabrykę tytoniu w Mińsku. Oleksin jest jednym z biznesmenów należącym do bliskiego kręgu Aleksandra Łukaszenki. Mimo to Aleksiej Oleksin został skreślony z ostatecznych list sankcyjnych UE z nieznanych powodów.

W związku z tym białoruska diaspora hamburska rozpoczęła serię pikiet przeciwko korporacji Körber AG, której spółki zależne w pełni wyposażają należące do Oleksina fabryki tytoniu na Białorusi.

Belarusian Diaspora Germany
Source: twitter.com/belamova

Brytyjscy dyplomaci stanęli w obronie aresztowanych dziennikarzy i pracowników Klubu Prasowego Białorusi

Wczoraj doszło do przeszukania w biurze Klubu Prasowego Białorusi i aresztowań jego pracowników, w tym jego założycielki Julii Słuckiej, która została zatrzymana natychmiast po powrocie z wakacji z córką i wnukami na lotnisku krajowym. Po czym okazało się, że KGB sprawdza zgodność działalności Klubu z przepisami podatkowymi, w tym legalność przyjmowania dużych kwot z zagranicy. W ostatnim czasie, na tle sankcji UE wobec reżimu Łukaszenki, organy kontrolne wzmocniły kontrolę nad funduszami otrzymywanymi z zagranicy dla organizacji charytatywnych i publicznych na Białorusi. Klub Prasowy Białorusi istnieje od ponad pięciu lat, jest częścią międzynarodowej sieci klubów prasowych, w tym roku wspierał te media, które są pod presją w związku ze swoją działalnością zawodową.

Ambasada brytyjska jest zaniepokojona środkami podjętymi przez reżim Łukaszenki przeciwko klubowi prasowemu. „Takie działania skierowane przeciwko organizacji promującej wysokie standardy jakości dziennikarstwa są krótkowzroczne i nieproporcjonalne, a także naruszają wolność mediów na Białorusi” – mówi się na oficjalnej stronie misji dyplomatycznej na Facebooku.

Press Club Belarus
Source: press-club.by

Kraj opuściła główna skrzypaczka Narodowego Teatru Opery i Baletu

Niemal dwa miesiące temu Teatr Bolszoj dosłownie wyrzucił pięciu utalentowanych profesjonalistów, którzy odważyli się publicznie wypowiedzieć się przed rozpoczęciem przedstawienia przeciwko przemocy w kraju. Byli to dyrygent Andriej Galanow, solista Ilia Silczukow, koncertmistrz orkiestry Regina Sarkisowa, muzycy orkiestry Alla Dżigan i Aleksandra Potemina.

Regina Sarkisowa, teraz już była pierwsza skrzypaczka Orkiestry Teatru Bolszoj, mieszka obecnie w Wilnie:

„Myślałem, że dostanę reprymendę, ale żeby mnie w jednej chwili zwolnić, nawet nie rozmawiając ze mną po 26 latach mojej pracy jako koncertmistrza orkiestry… Przecież nie byłam ostatnią osobą w teatrze. To nie mieści się w mojej głowie. Choć rozumiałam i widziałam, że w naszym kraju nie ma teraz ludzi niezastąpionych, pracę tracili najlepsi specjaliści, wybitne osobowości. Ale w naszym Teatrze Bolszoj?!”

„W Pani obronie, a także w obronie wszystkich innych muzyków, którzy zostali brutalnie zwolnieni z teatru, został podpisany list przez 1.070 pracowników z sektora kultury naszego kraju. Czy była reakcja urzędników?”

„Brak reakcji. Administracja na wszystkich poziomach udaje głuchoniemoniewidomych. Mój mąż, który grał w orkiestrze na kotłach i był w roli koncertmajstra grupy perkusistów, musiał odejść zaraz po mnie. Ogólnie przepracował w teatrze łącznie 42 lata. I nikt z administracji nawet nie zamienił z nim ani słowa, nie raczył porozmawiać”.

Sarkisava
Source: Ex-press.by

For more information on the events of 23 December 2020, please visit Infocenter Free Belarus 2020: