Belarus Daily | 22 lut

Pięć lat więzienia dla nastolatka z padaczką; opublikowano śledztwa w sprawie torturowania kobiet i represji wobec pracowników kultury; dyplomaci UE odwiedzili Centrum Praw Człowieka „Viasna”

22 lutego 2021 | Voice of Belarus
Dzieło Uładzimira Ceslera „DemaKraty” (w tytule jest gra słów: demokraci i kraty – po białorusku kraty więzienne).
Source: facebook.com/vtsesler

5 lat więzienia dla nastolatka z padaczką

Mikita Załatarou, Leanid Kawaleu, Dzimitryj Karniejeu.
Source: Viasna Human Rights Center

16-letniego nastolatka z Homla Mikitę Załatarowa, który został zatrzymany 11 sierpnia skazano na pięć lat kolonii karnej. Załatareu ma padaczkę. Podczas jednego z przesłuchań poczuł się źle, został zabrany przez karetkę. Ale z oddziału intensywnej terapii wrócił do aresztu. Ojciec Mikity opowiedział dziennikarzom, że jego syn był codziennie bity w areszcie śledczym. Adwokat złożył skargę na to, ale władze nie znalazły przedmiotu przestępstwa, ponieważ nie znaleziono żadnych obrażeń ciała u poszkodowanego. Sam chłopak mówił na rozprawie, że w areszcie śledczym nie podają mu lekarstw: „Strażnik odpowiada: «Jesteś polityczny, zdechniesz»”. Po ogłoszeniu wyroku Mikita wpadł w histerię. Będąc w klatce rzucał się na kraty i krzyczał: „Wypuśćcie mnie stąd!”.

Razem z Załatarewym w sprawie oskarżono 25-latka Dzimitryja Karniejewa (pozbawiony wolności na 8 lat) i 28-latka Leanida Kawalewa (kara sześciu lat więzienia). Zarzucono im udział w masowych zamieszkach, którym towarzyszyły „pogromy i podpalenia, zbrojny opór wobec przedstawicieli władz”, a także przemoc wobec milicji, nielegalne działania z substancjami łatwopalnymi („koktajle Mołotowa”), a Kawalowa – także angażowanie małoletniego w popełnienie przestępstw”.

Opublikowano raport o torturowaniu kobiet zatrzymanych na wiecach

Międzynarodowy Komitet Badania Tortur na Białorusi opublikował raport odnośnie tortur i złego traktowania kobiet od sierpnia 2020 do lutego 2021. Obrońcy praw człowieka przesłuchali 143 kobiety, które ucierpiały z powodu tortur i innych działań ze strony funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa. Główna eskalacja przemocy i maltretowania przez siły bezpieczeństwa miała miejsce w dniach 9 – 13 sierpnia 2020 roku na terenie całej Białorusi. Chociaż zatrzymanych było mniej kobiet niż mężczyzn, w wielu przypadkach poziom przemocy wobec kobiet był nie mniejszy niż wobec mężczyzn. Opieka medyczna dla kobiet nie była świadczona lub była udzielana w pojedynczych przypadkach. Kontrole osobiste zatrzymanych kobiet były często wykonywane przez mężczyzn. Warunki osadzenia w izolatoriach nie były zgodne z ustawodawstwem i traktatami międzynarodowymi: tortury i nieludzkie traktowanie, przeludnione cele, brak warunków sanitarnych. Przemoc seksualna wobec kobiet i zrównane z nimi działania (groźby gwałtu, upokorzenia, pozbawienie kogoś dostępu do higieny, leczenia lub środków leczniczych związanych z miesiączką) występowały niemal wszędzie i na różnych etapach: w czasie zatrzymania, podczas przewożenia do aresztów, w miejscach pozbawienia wolności, w miejscach odbywania kar. „Zasadnicze znaczenie ma to, że te akty, zrównane z przemocą seksualną, zostały popełnione przez przedstawicieli państwa” – czytamy w raporcie. Do tej pory nie wszczęto żadnej sprawy karnej w sprawie zarzutów stosowania tortur.

Na Białorusi nadal trwają represje wobec artystów

Source: AMNESTY INTERNATIONAL

Międzynarodowa organizacja praw człowieka Amnesty International oświadczyła, że represje państwowe, które nastąpiły po protestach przeciwko sfałszowanym wyborom prezydenckim, dosłownie niszczą życie kulturalne na Białorusi. Białoruskie władze arbitralnie zatrzymują i torturują niepokornych muzyków, pisarzy, artystów i aktorów, a innych zwalnia się z pracy. Wielu zostało zmuszonych do opuszczenia kraju, a niektórzy są zatrzymani i grozi im wieloletnie więzienie. Nie tylko jednostki, ale całe organizacje kulturalne padają ofiarami represji ze strony państwa, zauważa Amnesty International. Przykładem tego jest wiodący teatr w kraju, Narodowy Akademicki Teatr im. Janki Kupały. W sierpniu 2020 roku dyrektor teatralny Pawieł Łatuszka opowiedział się po stonie pokojowych demonstrantów. Umowa z nim została natychmiast rozwiązana, a ponad 60 pracowników teatru, w tym prawie wszyscy aktorzy, odeszło w proteście. W Wielkim Teatrze Opery i Baletu pięciu pracowników zostało zwolnionych, pierwsza skrzypaczka teatru Regina Sarkisawa została zmuszona do opuszczenia kraju. Wielu znanych muzyków brało udział w koncertach osiedlowych, za które wielokrotnie byli aresztowani i karani grzywnami.

Znany artysta i projektant, autor sensacyjnych plakatów przeciwko Łukaszence i przemocy domowej, Uładzimir Cesler także znajduje się na wygnaniu. Jego prace zyskały światową sławę i są przechowywane w zbiorach wielu muzeów na całym świecie.

Dyplomaci z UE i USA odwiedzili biuro Centrum Praw Człowieka „Viasna”

Source: Viasna Human Rights Center

W poniedziałek przedstawiciele ambasad krajów Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki odwiedzili biuro centrum praw człowieka „Viasna” pozbawionego rejestracji. Niedawno przeszukano biuro obrońców praw człowieka, które w ciągu ostatnich sześciu miesięcy zapewniało nieocenione rady i wsparcie moralne tysiącom ofiar. Przeszukano również mieszkania obrońców praw człowieka. Czterech obrońców praw człowieka z ośrodka zostało zatrzymanych w sprawach karnych, inny odbywa 12 dni aresztu administracyjnego. Szef ośrodka Aleś Bialiacki zaznaczył, że wizytę dyplomatów traktuje jako przejaw solidarności ze wszystkimi członkami organizacji i wyraźny sygnał dla białoruskich władz, że obrońców praw człowieka chronią podpisane przez Białoruś umowy międzynarodowe. Niedawno, w imieniu „Viasny”, na adresy europejskich parlamentarzystów i ambasadorów został wysłany fałszywy list z prośbą o zbadanie przypadków naruszenia praw obywateli w wielu krajach europejskich.


For more information on the events of 22 February 2021, please visit Infocenter Free Belarus 2020: