Zespół Cichanouskiej i stowarzyszenie By_Pol rozpoczęły projekt Ujednoliconej Księgi Rejestracji Przestępstw

Zespół byłej kandydatki na prezydenta Swiatłany Cichanouskiej oraz stowarzyszenie byłych funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa By_Pol uruchomiły platformę internetową „Ujednoliconej Księgi Rejestracji Przestępstw” (UKRP)

1 grudnia 2020, 15:53 | Naviny.by
Riot Police Belarus
Source: Naviny.by

Na konferencji prasowej 1 grudnia w formacie internetowym Cichanouska powiedziała, że ​​uruchomienie projektu UKRP to etap realizacji zapowiedzianej dwa tygodnie temu inicjatywy Trybunału Ludowego. Przypomniała, że ​​inicjatywa ta ma na celu „powstrzymanie bezprawia w kraju i zapewnienie sprawiedliwego ukarania tych, którzy popełnili zbrodnię”.

Według byłej kandydatki na prezydenta UKRP to „platforma internetowa, na której każda ofiara, świadek, współwinny przestępstwa może przesyłać informacje o przestępstwie wraz z dowodami”. „Każde zgłoszenie przestępstwa będzie najpierw weryfikowane przez prawników, a dopiero potem publikowane” – powiedziała.

Sviatlana Tsikhanouskaya
Source: Naviny.by

Paweł Łatuška, członek Prezydium Rady Koordynacyjnej (RK) ds. Rozwiązania kryzysu politycznego na Białorusi, szef Narodowego Zarządu Antykryzysowego (NZA), zauważył, że projekt księgi „nie ma na celu osądzania ani wydawania wyroków”. „Najważniejsze jest dla nas gromadzenie danych o przestępstwach i osobach zaangażowanych w popełnione zbrodnie” – wyjaśnił.

Tym samym, zdaniem Łatuški, UKRP jest „kumulatywną bazą popełnionych czynów i katalizatorem zniszczenia reżimu”, ponieważ poprzez „zeznania świadków, dostarczenie dowodów, projekt pozwoli poznać nazwiska wszystkich przestępców, którzy nadal wierzą w bezkarność”.

Łatuška zaznaczył, że projekt skierowany jest przede wszystkim do tych, którzy „popełnili przestępstwo pod presją, gróźbami lub teraz zdali sobie sprawę, że ich działania są przestępstwem”. Według niego osoby te „mogą przyznać się do popełnienia przestępstwa za pośrednictwem strony internetowej i przyczynić się do jego wykrycia po to, żeby zastosowano wobec nich do art. 63 Kodeksu Karnego, to znaczy złagodzenia ich kary i ewentualnie zapewnienia zwolnienia z odpowiedzialności karnej w przyszłości”. Łatuška podkreślił, że dotyczy to zarówno funkcjonariuszy organów ścigania, jak i członków komisji wyborczych.

„Druga grupa osób to świadkowie oszustw wyborczych, a także przestępstw funkcjonariuszy organów ścigania” – powiedział szef NZK. „Tacy ludzie mogą zamieścić zeznania i dowody za pośrednictwem strony internetowej, aby pomóc przywrócić sprawiedliwość w kraju, a tym samym przyspieszyć koniec reżimu Łukaszenki. Trzecia grupa – ofiary działań przedstawicieli struktur siłowych. Mogą zamieszczać na stronie oświadczenia i dowody popełnionych przeciwko nim przestępstw, przyczyniając się w ten sposób do zidentyfikowania sprawców i nieuchronności ich ukarania”.

Łatuška zwrócił uwagę, że dane w UKRP zostaną zsynchronizowane z już istniejącymi projektami zbierania informacji o naruszeniach praw obywateli Białorusi „23.34” i „Sierpień 2020”.

Zdaniem członka Prezydium Rady Koordynacyjnej materiały z UKRP mogą być wykorzystywane do angażowania osób uwikłanych w popełnianie przestępstw w procesach podlegających jurysdykcji uniwersalnej, do tworzenia międzynarodowego mechanizmu prawnego w zakresie odpowiedzialności karnej oraz dodawania osób do list sankcyjnych. „W przyszłości te materiały zostaną wykorzystane przez organy śledcze i prokuraturę nowej Białorusi do przywrócenia sprawiedliwości i wydawania sprawiedliwych wyroków sądów” – powiedział Łatuška.

Latushko
Source: Naviny.by

Były śledczy, założyciel i członek stowarzyszenia By_Pol Andriej Ostapowicz powiedział, że główna część bazy danych podejrzanych o popełnienie tych czy innych przestępstw zostanie opublikowana po 20 grudnia. Pozostawiono czas, aby osoby, które popełniły przestępstwa, mogły szczerze przyznać się do swoich czynów za pośrednictwem platformy internetowej. Po opublikowaniu listy z nazwiskami osób, w stosunku do których istnieją dowody popełnienia przestępstwa, nie będą one już mogli przyznać się do winy licząc na złagodzenie kar.

Według Ostapowicza każde zgłoszenie przestępstwa „zostanie sprawdzone przez zawodowych śledczych, prokuratorów, prawników i adwokatów”. Dodał, że dane te „będą skorelowane z informacjami, które są już dostępne, zostały już opublikowane w mediach – nagrania wideo i tak dalej”.