Swiatłana Cichanouska wystąpiła przed Rada Bezpieczeństwa ONZ i poprosiła o zorganizowanie pomocy dla Białorusi

4 września 2020, 18:15 | TUT.BY
Zdjęcie: Reuters

Swiatłana Cichanouska wystąpiła na forum rady Bezpieczeństwa ONZ.  Posiedzenie w sprawie sytuacji na Białorusi zostały zorganizowane z inicjatywy Estonii, udział wzięło jeszcze 10 innych krajów, w tym członkowie stali ONZ.

Estonia, wraz z członkami stałymi ONZ – Stanami Zjednoczonymi oraz Wielką Brytanią – oraz Kanadą, Danią, Islandią, Łotwą, Litwą, Polską, Rumunią i Ukrainą, zainicjowała posiedzenie w sprawie sytuacji na Białorusi. Spotkaniu przewodniczył minister spraw zagranicznych Estonii Urmas Reinsalu

Przez łącze wideo swoje oświadczenie wystosowała Specjalna Sprawozdawczyni ONZ do spraw Białorusi Anais Marin. Mówiła o łamaniu praw człowieka na Białorusi, nieuzasadnionych zatrzymaniach i przemocy wobec protestujących. 

Następnie za pośrednictwem łącza wideo wystąpiła Swiatłana Cichanouska

Dzisiaj w moim kraju, na Białorusi, jest niespokojnie. Pokojowi demonstranci są bezprawnie zatrzymywani, bici i wtrącani do więzienia. Protesty zaczęły się po cynicznej i skandalicznej próbie kradzieży głosów przez pana Łukaszenkę. Żądania narodu są proste: natychmiastowe zakończenie przemocy i gróźb ze strony reżimu, natychmiastowe uwolnienie wszystkich więźniów politycznych oraz wolne i uczciwe wybory. Na drodze do spełnienia tych żądań stoi tylko jedna przeszkoda. Tą przeszkodą jest pan Łukaszenka. Człowiek desperacko trzymający się władzy i odmawiający słuchania swojego ludu i własnych urzędników państwowych. Lud nie może i nie powinien być zakładnikiem żądzy władzy jednej osoby. I nie będzie. Białorusini się obudzili. Zmian już nie da się zatrzymać. To widać po codziennych demonstracjach setek tysięcy ludzi w całej Białorusi, odbywających się pomimo brutalności milicji i łamania białoruskich praw i norm międzynarodowych. To widać po strajkach w największych zakładach w Białorusi i w przedsiębiorstwach państwowych, pomimo gróźb i bezprawnych zwolnień. To widać po wszystkich warstwach naszego społeczeństwa, a przedstawiciele wszystkich ugrupowań politycznych domagają się jednego. Reżim pana Łukaszenki skompromitował się, jego władza jest wątpliwa z prawnego punktu widzenia, a nasz  naród jej nie akceptuje.

Cichanouska zaapelowała do ONZ o pomoc w celu powstrzymania dalszego łamania praw człowieka na Białorusi. Zaapelowała również o zwołanie specjalnej sesji Komisji Praw Człowieka ONZ w celu omówienia sytuacji w zakresie praw człowieka na Białorusi:

ONZ powołano do życia jako instytucję wspólnoty międzynarodowej, która dba i propaguje prawa człowieka, fundamentalne prawa każdego. W 1945 roku Białoruś była jednym z państw założycieli ONZ. Teraz my, Białorusini, potrzebujemy pomocy ONZ, pomocy w zakończeniu łamania praw człowieka i bezwstydnego ignorowania tych praw i godności ludzkiej w centrum Europy. Prosimy ONZ o potępienie użycia nadmiernej siły przez białoruskie siły bezpieczeństwa wobec demonstrantów. Proponujemy zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Praw Człowieka ONZ w celu omówienia sytuacji w zakresie praw człowieka na Białorusi. Wzywamy ONZ do natychmiastowego wysłania międzynarodowej misji obserwacyjnej na Białoruś w celu udokumentowania sytuacji w terenie. Domagamy się, aby Specjalny Sprawozdawca ds. Sytuacji na Białorusi uzyskał pozwolenie na swobodny wjazd. Wzywamy do natychmiastowego zwolnienia wszystkich bezprawnie zatrzymanych więźniów politycznych, łącznie z Siarhiejem Cichanoŭskim, Viktorem Babaryką, Pavłem Sieviaryncem, Olgą Kovalkovą, Siarhiejem Dyleŭskim, Mikałajem Statkievičem i innymi. Należy ukrócić zastraszanie członków Rady Koordynacyjnej, wśród których są: Sviatlana Aleksijevič, Volha Kavalkova, Pavieł Łatuška, Siarhiej Dyleŭski, Maksim Znak, Maryja Kalesnikava i inni.

Cichanouska wezwała także społeczność międzynarodową do powstrzymania się od współpracy z białoruskimi władzami, a także do nałożenia indywidualnych sankcji na winnych oszustw wyborczych i przemocy wobec ludności cywilnej. Kandydatka opozycji podsumowała swoje wystąpienie:

Chcę, żeby było jasne: współpraca z reżimem Łukaszenki w tej chwili oznacza wspieranie przemocy i rażących naruszeń praw człowieka. Wzywam społeczność międzynarodową do wykorzystania wszelkich mechanizmów w celu powstrzymania przemocy, łącznie z wprowadzeniem indywidualnych sankcji dla osób, które dopuściły się naruszenia prawa wyborczego i zbrodni przeciwko ludzkości. Jednocześnie podkreślam, że Łukaszenka nie reprezentuje już Białorusi. Białoruś to praworządni, pokojowi i odpowiedzialni ludzie, o silnym poczuciu własnej i zbiorowej godności, którą w ostatnich tygodniach przejawiali każdego dnia i każdej chwili. Jesteśmy gotowi i otwarci na dialog ze wszystkimi stronami, wszystkimi partiami i państwami, które szanują suwerenność i integralność terytorialną Białorusi.

W trakcie posiedzenia wystąpili również zastępca przewodniczącego Centrum Obrony Praw Człowieka „Viasna” Valancin Stefanovič, prawnik Białoruskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Volha Sachovič, a także przedstawiciele krajów członkowskich ONZ odpowiedzialnych za organizację posiedzenia.