Swiatłana Cichanouska o Ogólnobiałoruskim Zgromadzeniu Narodowym

2.700 osób na OZN to tylko urzędnicy i ideolodzy. Wyselekcjonowane audytorium, które nie powie mu „odejdź”

5 lutego 2021 | t.me/tsikhanouskaya

Proszę włączyć napisy i wybrać język w ustawieniach wideo.

Swiatłana Cichanouska zwróciła się do Białorusinów przed zwoływanym przez Łukaszenkę Ogólnobiałoruskim Zgromadzeniem Narodowym (OZN). Planowane jest na 11–12 lutego 2021 r. i będzie składało się nie z przedstawicieli narodu, ale z urzędników państwowych i ideologów. Niektórzy delegaci dowiadywali się o swoim udziale tylko z mediów, ponieważ nikt nie pytał ich o zgodę na udział w zgromadzeniu.

Łukaszenka przy tym oświadcza: „Zgromadzenie to bezpośrednie konsultacje z narodem”.

Jednak 2.700 uzgodnionych uczestników – to nie zaakceptowana liczba Białorusinów, którzy mogą podejmować decyzje o znaczeniu narodowym. To liczba miejsc w Pałacu Republiki – budynku, w którym planowany jest ten zjazd.

Ambasada USA na Białorusi opublikowała na swojej stronie internetowej oświadczenie, w którym nazwała Ogólnobiałoruskie Zgromadzenie Narodowe nielegalną konferencją i wezwała władze do prawdziwego dialogu.

„2.700 osób na OZN to tylko urzędnicy i ideolodzy. Wyselekcjonowane audytorium, które nie powie mu «odejdź». On nie może wystąpić przed prawdziwymi ludźmi. On nigdy tego nie zrobił od tego samego wyjazdu do MZKT 17 sierpnia. Wyjść na ulicę to dla niego teraz nie do zrobienia. A ludzie wyjdą. Bo nikt nie chce słyszeć o planach pięcioletnich, kołchozach, PGRach [spuścizna ustroju radzieckiego]. Ponieważ my chcemy budować naszą przyszłość, a on chce «zachować bezpieczeństwo żywnościowe»” – powiedziała pani Cichanouska.

Subskrybuj kanał YouTube Voice of Belarus.