Podejrzany o porwanie – Karpiankoŭ

Ujawniono nazwiska funkcjonariuszy bezpieczeństwa zaangażowanych w sprawę Charošyna

15 grudnia 2020 | The Village Belarus
Mikołaj Karpiankoŭ.
Source: Onliner

W Zunifikowanej Księdze Rejestracji Przestępstw ujawniono dane będące przedmiotem pierwszego postępowania karnego przeciwko białoruskim siłom bezpieczeństwa na Litwie. Na stronie zostały opublikowane fakty wideo, a także raporty medyczne i nazwiska funkcjonariuszy bezpieczeństwa, którzy według ZKRP brali udział w porwaniu i pobiciu Maksima Charošyna.

Zgodnie z ZKRP, „13 października 2020 Charošyn M.L. został porwany na ulicy Uljanowska 3 przez szefa GUBOPiK Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Białorusi Karpiankowa M.M., który działał z nadużyciem władzy w grupie osób ze swoimi podwładnymi, po czym został bezprawnie dostarczony do Pierwomajskiego Rejonowego Wydziału Spraw Wewnętrznych w Mińsku, gdzie w stosunku do niego wymienione osoby przy udziale kierownika RWSW Bakača A.S. zastosowały tortury.”

Maksima Charošyn.
Source: Zunifikowanej Księdze Rejestracji Przestępstw

ZKRP wyjaśnia również, na czym polega istota dochodzenia, które obecnie trwa na Litwie:

„Jeśli wina zostanie udowodniona, przestępcy zostaną wpisani na listę poszukiwanych przez Interpol i będą mogli zostać zatrzymani w prawie każdym kraju na świecie.

Nazwiska funkcjonariuszy bezpieczeństwa, którzy przekroczyli swoje uprawnienia, także znajdą się na listach sankcyjnych.

Sąd powszechnej jurysdykcji, w którym trwa badanie sprawy Charošyna, jest upoważniony do pociągnięcia sprawców do odpowiedzialności karnej i ukarania, niezależnie od miejsca popełnienia przestępstwa lub obywatelstwa oskarżonego lub ofiary. Za zgodą takiego sądu Interpol ma prawo do zatrzymywania przestępców, których wina została udowodniona, nawet jeśli przebywają na terytorium innych państw.”