Jak Łukaszenka zmieniał Konstytucję

5 marca 2021 | Wydawało Ci się
Source: Voice of Belarus

Proszę włączyć napisy i wybrać język w ustawieniach wideo.

Na Ogólnobiałoruskim Zgromadzeniu Narodowym Łukaszenka zapowiedział zmianę Konstytucji. Ta zmiana zapowiada się jako czwarta od 27 lat. Okres ważności przeciętnej białoruskiej Konstytucji wynosi 9 lat. Po raz pierwszy białoruska Konstytucja została przyjęta w 1994 roku, tam po raz pierwszy pojawił się urząd prezydenta i już wkrótce wiadomo kto go objął.

Pierwsza Konstytucja nie dawała mu zbyt wielu uprawnień. Rola Rady Najwyższej (ówczesnego parlamentu) pozostawała znacząca, w miastach wybierano (nie powoływano) burmistrzów, którzy mogli prowadzić niezależną politykę. Jednocześnie notowania nowo wybranego prezydenta spadały. Dlatego pierwsza białoruska Konstytucja przetrwała nieco ponad rok.

Pierwsza zmiana Konstytucji zakładała w szczególności powrót do symboli radzieckich. Propaganda rządowa zaczęła kompulsywnie kojarzyć biało-czerwono-białą flagę państwową z faszyzmem. Deputowani, którzy w proteście ogłosili strajk głodowy, zostali usunięci z gmachu parlamentu z pomocą OMONu „ze względów bezpieczeństwa”.

Dalsze zmiany w Konstytucji doprowadziły do całkowitego podporządkowania prezydentowi wszystkich gałęzi władzy. Powstała pełnoprawna autokracja personalistyczna. Jeśli w demokracjach prezydenci zastępują się nawzajem zgodnie z Konstytucją, to na Białorusi za jednego w całej historii prezydenta zapowiada się już czwarta Konstytucja.

Subskrybuj kanał YouTube Voice of Belarus.