Powstała Białoruska Fundacja Solidarności Kulturalnej

13 październik 2020 | Tuzinfm
Source: Tuzinfm

Białoruska Fundacja Solidarności Kulturalnej rozpoczęła swoją działalność. Założono ją w odpowiedzi na kryzys polityczny w kraju

Twórcy, aktywnie wyrażający swoją postawę obywatelską, są zwalniani z pracy, aresztowani, ich koncerty są odwoływane, a oni sami są poddawani presji psychologicznej. Społeczność kulturalna jest oburzona tym faktem. Ponad 1.200 działaczy kultury i sztuki podpisało list otwarty adresowany do władz z żądaniem unieważnienia wyborów prezydenckich i zaprzestania przemocy ze strony resortów siłowych. W celu wsparcia białoruskiej wspólnoty kulturalnej została powołana Białoruska Fundacja Solidarności Kulturowej. 

Najważniejszym celem Fundacji jest pomoc przedstawicielom środowiska kulturalnego Białorusi w kwestiach prawnych, finansowych oraz psychologicznych. Fundacja niesie pomoc dla tych, którzy zostali lub zostaną zwolnieni, a także tym, którzy protestując odeszli sami i znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. 

Drugi kierunek działalności Fundacji to promowanie wolności twórczej poprzez wsparcie nowych pomysłów. Preferowane są formy krótkie nie wymagające od twórców dużych nakładów czasu (graffiti uliczne, kreatywne występy, video art etc.). 

Na czele Fundacji stoją menedżer kultury i producent Siergiej Budkin oraz piosenkarka i aktywistka Marina Szukiurowa.

Marina Szukiurowa: „Przyjęłam propozycję pracy w Fundacji, bo nie mogę się pogodzić z tym, co władze zrobiły moim przyjaciołom i krajowi. We współczesnym świecie nagłaśnianie i medialny szum to potężna broń, w tej chwili jedyna nasza możliwość, aby się zjednoczyć, to trzymać się razem i osiągnąć nasz główny cel – żyć w nowej Białorusi”.

Siergiej Budkin: „Dla mnie możliwość pracy w Fundacji to próba zszycia i sklejenia dwóch Białorusi, w których żyliśmy do tej pory. Uważam, że działacze kultury mogą się połączyć w jednym wspólnym celu. Potrzebujemy zmian, powinniśmy skierować na to całą naszą siłę. Pozostałe kwestie będziemy rozwiązywać w na bieżąco po zwycięstwie”. 

Białoruska Fundacja Solidarności Kulturalnej jest filią Fundacji BY_SOL. Jej działalność jest także wspierana przez przedstawicieli białoruskiej diaspory i biznesu.

Zarząd Fundacji wierzy, że jej działalność zwróci na siebie uwagę społeczeństwa białoruskiego, społeczności międzynarodowej oraz mediów, będzie stymulować współpracę twórców i będzie sprzyjać powstawaniu wspólnych projektów. 

Platformą medialną Fundacji zostanie TuzinFM – portal informacyjny o oporze kulturowym i kulturze współczesnej.

Szczegóły znajdą Państwo na stronie www Fundacji i na grupie Facebook