Białoruś | 24. tydzień protestów (18–24 stycznia)

Dyktator bez hokeja: odebrano ulubioną zabawkę Łukaszenki

24 stycznia 2021 | Voice of Balarus
Source: Voice of Belarus. Cover photos: taken from the video

Proszę włączyć napisy i wybrać język w ustawieniach wideo.

Międzynarodowa Federacja Hokeja na Lodzie odebrała Mińskowi prawo do organizacji Mistrzostw Świata. Dyktator, zamiast opuścić polityczną arenę i zająć się swoim ulubionym rąbaniem drewna na wsi, tworzy rzeczywistość nieznośną dla całego narodu. Matka zamordowanego Ramana Bandarenki nie może dochodzić prawdy od organów ścigania – dotąd nie wszczęto sprawy karnej. Na głównym placu z rozpaczy młody człowiek dokonał samopodpalenia. Bloger Ihar Losik, protestując przeciwko beprawnemu aresztowaniu, prowadził strajk głodowy w więzieniu przez 41 dni. 18 stycznia w kraju było 185 więźniów politycznych.

Swiatłana Cichanouska i szef Narodowego Zarządu Antykryzysowego Pawieł Łatuszka w swoich przemówieniach przed Radą Bezpieczeństwa ONZ zwrócili uwagę na bezprawie, które ma miejsce w kraju. Wezwali członków Rady Bezpieczeństwa do interwencji w kryzys na Białorusi. Tymczasem „portfele” Łukaszenki usilnie starają się uniknąć trafienia na listy sankcyjne i przepisują cały majątek krewnym i podwładnym.

Białorusini nadal stawiają opór i skandują: „Protest ucichnie, gdy dyktator zdechnie”.

Subskrybuj kanał YouTube Voice of Belarus.