Belarus Daily | 7 gru

MKOl zakazał Łukaszence udziału w igrzyskach olimpijskich, obywatelka Szwajcarii została skazana na 2,5 roku więzienia, funkcjonariusze zaczęli surowo zatrzymywać protestujące starsze osoby

7 grudnia 2020 | BYHelp-Mediagroup
Source: BSSF

Łukaszence i urzędnikom Narodowego Komitetu Olimpijskiego zakazano udziału w igrzyskach olimpijskich

Source: Liga

Dziś na posiedzeniu Komitetu Wykonawczego Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego postanowiono o wykluczeniu wszystkich członków Komitetu Wykonawczego NKO Białorusi ze wszystkich imprez, w tym Igrzysk Olimpijskich w Tokio, które odbędą się w 2021 roku. MKOl zdecydował, że obecne kierownictwo Narodowego Komitetu Olimpijskiego Białorusi nie chroni sportowców przed dyskryminacją polityczną. Aleksander Łukaszenka jest prezesem Narodowego Komitetu Olimpijskiego Białorusi. W skład komitetu wykonawczego organizacji wchodzą także Wiktar Łukaszenka, Dmitrij Baskow, Dmitrij Pinewicz i in. MKOl wstrzymuje wszelkie wypłaty na rzecz białoruskiego komitetu, a stypendia olimpijskie będą wypłacane bezpośrednio sportowcom. Ponadto MKOl zezwolił białoruskim sportowcom zwolnionym z powodu wyrażania swojej postawy obywatelskiej na udział w kwalifikacjach do Igrzysk Olimpijskich w Tokio.

W sierpniu ponad 1,5 tys. białoruskich sportowców podpisało list otwarty z żądaniem zaprzestania przemocy w kraju i przeprowadzenia nowych, uczciwych wyborów, wielu z nich zwolniono, a część aresztowano i skazano. Wcześniej, z inicjatywy Białoruskiego Funduszu Solidarności Sportowej, Międzynarodowy Komitet Olimpijski wszczął śledztwo przeciwko Białorusi w związku z podejrzeniem prześladowań politycznych sportowców.

Obywatelka Szwajcarii skazana na Białorusi na 2,5 roku więzienia oraz karę grzywny

Source: TUT.BY

Natalia Hershe mieszka w Szwajcarii od 12 lat i posiada obywatelstwo tego kraju. Mieszkają tam również jej dorosłe dzieci. We wrześniu przyjechała do swojej ojczyzny, Białorusi. Po udziale w marszu kobiet 19 września Natalia została aresztowana na 15 dni, a następnie wszczęto przeciwko niej sprawę karną za zerwanie kominiarki z funkcjonariusza OMONu.

7 grudnia sąd wydał wyrok: 2,5 roku kolonii karnej i odszkodowanie w wysokości 1000 białoruskich rubli (nieco ponad 300 euro) w pozwie cywilnym od „poszkodowanego” funkcjonariusza. Ponadto sąd zdecydował o zniszczeniu biało-czerwono-białej flagi narodowej, która została zarekwirowana Natalii.

Obecny na rozprawie ambasador Szwajcarii na Białorusi Claude Altermatt powiedział, że będzie nadal udzielał obywatelce wsparcia w ramach ochrony konsularnej na ile to będzie możliwe.

Diaspora białoruska w Szwajcarii wraz ze szwajcarsko-niemiecką organizacją praw człowieka „Libereco” aktywnie włączyły się w nagłaśnianie i rozwiązanie tego problemu.

Białoruscy emeryci nie poddają się bez względu na wszystko

Podczas aresztowania kobieta jest ciągnięta za nogi.
Source: TUT.BY

Emeryci w wielu miastach Białorusi organizowali dziś tradycyjne pokojowe wiece. Wcześniej marsze przebiegały prawie bez przeszkód, ale w ostatnich tygodniach siły bezpieczeństwa zaczęły brutalnie rozpraszać ludzi przy użyciu specjalnego sprzętu i przeprowadzać zatrzymania. Tak więc dzisiaj na wiecu w Mińsku zatrzymano dziesięć osób, w tym dwóch dziennikarzy. Wśród zatrzymanych jest także kobieta urodzona w 1939 r., czyli obecnie mająca 81 lat. Pomimo aresztowań i prób milicji rozproszenia osób starszych, marsze emerytów odbyły się na całej Białorusi.

Łukaszenka nakazał zmusić do pracy wszystkich bezrobotnych przy pomocy milicji. Cichanouska ostro to skomentowała

Source: Openmedia 

Na rządowym posiedzeniu w sprawach gospodarczych Aleksander Łukaszenka powiedział, że osoba niepracująca jest „potencjalnym protestującym na ulicy lub przyszłym przestępcą”.

Łukaszenka nakazał urzędnikom natychmiastowe zarejestrowanie wszystkich „szwędających się pasożytów” (jak nazywa bezrobotnych w kraju, w którym sytuacja gospodarcza jest tragiczna) i zmuszenie ich do pracy, nawet z pomocą milicji. Należy zauważyć, że Łukaszenka w swojej retoryce nieustannie wskazuje, że setki tysięcy pokojowych demonstrantów, którzy od ponad 4 miesięcy wyrażają swoją postawę obywatelską i sprzeciwiają się przemocy, są pasożytami. Przypomnijmy, że wśród zatrzymanych są szanowani lekarze, przedstawiciele branży IT, osobowości medialne, właściciele firm z różnych dziedzin, utytułowani sportowcy.

Swiatłana Cichanouska skomentowała to stwierdzenie: „Głównym pasożytem na Białorusi jest Aleksander Łukaszenka. Każdego tygodnia jego „samozatrudnienie” przynosi krajowi miliony strat. Co tydzień z jego powodu zwalniani są uczciwi ludzie, a uczciwe firmy bankrutują. Co tydzień przez niego Białorusini są zmuszani do opuszczania kraju i przenoszenia swoich firm, bo czasami jest to jedyny sposób na pracę i zarabianie pieniędzy. Łukaszenka musi odejść i dać ludziom możliwość pracy w swoim kraju”.


For more information on the events of 7 December 2020, please visit Infocenter Free Belarus 2020: