Obrońcy praw człowieka zwrócili się do Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka oraz do specjalnych sprawozdawców tematycznych w sprawie sytuacji na Białorusi

13 sierpnia 2020, Viasna

Source: spring96.org

Organizacje praw człowieka na Białorusi zwróciły się do Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka, a także do szeregu specjalnych sprawozdawców tematycznych w sprawie podjęcia pilnych działań mających na celu zajęcie się obecną sytuacją w zakresie praw człowieka w kraju oraz poprosiły o podjęcie wszelkich możliwych czynności w celu monitorowania sytuacji.

Oświadczenie obrońców praw człowieka odnosi się do aktualnych informacji na temat następujących kluczowych kwestii:

  •  użycie przemocy i jej nadużycia;
  • prawo do rzetelnego procesu;
  • sytuacja dziennikarzy;
  • sytuacja obrońców praw człowieka;
  • dostęp do informacji;
  • sytuacja obcokrajowców.

Obrońcy praw człowieka zwracają się do Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka i specjalnych sprawozdawców o wezwanie rządu Białorusi do podjęcia pilnych działań w celu wypełnienia międzynarodowych zobowiązań w zakresie praw człowieka wynikających z Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, Konwencji w Sprawie Zakazu Stosowania Tortur oraz Innego Okrutnego, Nieludzkiego lub Poniżającego Traktowania albo Karania oraz innych międzynarodowych instrumentów prawnych, w szczególności do zaprzestania stosowania przemocy wobec uczestników pokojowych demonstracji, w tym przy użyciu siły.

Proponuje się również wykorzystanie wszelkich możliwych narzędzi do monitorowania sytuacji w zakresie praw człowieka w kraju.

Jednocześnie obrońcy praw człowieka informują, że w najbliższym czasie złożą do odpowiednich procedur specjalnych zgłoszenia dotyczące niektórych naruszeń praw człowieka.Apel został podpisany przez: Białoruski Komitet Helsiński, Centrum Praw Człowieka „Viasna” (tł.pl. Wiosna), Human Constanta (tł. Białoruska Organizacja Praw Człowieka), Republikańskie Stowarzyszenie Publiczne „Inicjatywа Prawnа”, organizacja publiczna „Białoruskie Stowarzyszenie Dziennikarzy”, Centrum Transformacji Prawnej (Lawtrend), Zgromadzenie Pozarządowych Organizacji Demokratycznych Białorusi, Grupę Inicjatywną „Tożsamość i Prawo”, Białoruski Dom Praw Człowieka imienia Borysa Zvozskova.